+90 216 340 7172

MPLS-TP Sistemleri

Kesintisiz Haberleşme Sistemleri (MCS, Mission Critical Systems)

Bir mpls-tp-genel-ozellikler kesintisiz haberleşme sistemi yüksek derecede sağlam ve güvenli bir yapıdır. Böyle bir sistemle HV/MV Enerji ve Yayılım Hatları, Gaz ve Benzin Boru Hatları, Şehirlerarası ve Şehiriçi Demiryolları, Yüksek Hızlı Demiryolu Hatları, Ülke Güvenliği, Halk Güvenliği, Hava Trafik Yönetimi ve Kontrolü uygulamaları mümkün olmaktadır. 

Güvenilirlik MCS’nin en önemli yönüdür ve yeni teknolojiler ancak yeni ihtiyaçlar sözkonusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Mevcut TDM-tabanlı iletim ağları (SDH/ SONET gibi) güvenilirliklerini kanıtlamışlar ve gelecek teknolojiler için çıtayı yüksek tutmuşlardır.

MCS ağ işlemleri ve servis aktivasyonu güvenli ve dikkatli bir planlama ve mühendislik gerektirmektedir. Bu yüzden işlemsel basitlik ve güvenlik, işlemsel hataları ve tehlikeleri asgari düzeye indirmek ve en uygun servis performansını sağlamakta anahtar öneme sahiptir.

MCS ağlarının daha ekonomik olması istendiği için paket-tabanlı teknolojiler da-ha çekici hale gelmektedir. Paketlenebilir, pratik teknolojiler hızla büyüyen paket-tabanlı servisleri destekler ve katı SDH/SONET hiyerarşisinin aksine daha esnek veri oranlarının ve istatistiki çok yönlülük verimliliğinin yakalanmasına izin verir.

Paket-tabanlı teknolojiler, en modern teknolojinin, varolan tecrübe ve uygulama-lar ile şu anda mevcut olan iletim ağlarının biraraya gelmesi sonucu, artık standart bir şekilde Packet-tabanlı İletim Ağlarının (PTN’ler) servis ve işlemleri için ihtiyaç duyulan yeterlilik ve kabiliyete sahiptirler. Varolan TDM-tabanlı iletim ağlarının yerini alarak PTN’lere yönelmek, birçok MCS ticari kurumunun stratejilerinin daha önemli bir parçası haline gelmektedir.


mpls-tp-vs-mplsMPLS (Multiprotocol Label Switching)

IP-tabanlı Multiprotocol Label Switching (IP/MPLS), bağlantısız servisler için kullanılan genelde ana networklere uyum sağlamış gelişmiş bir paket-tabanlı teknolojidir. Dinamik ağ davranışı için de kontrol düzlemine bağlıdır ve yapısı itibarıyla tek yönlüdür.

IP/MPLS çoğunlukla merkezde yerleştiğinden, yaygın bir MPLS tabanlı yapının üzerine ana networklerin ve iletim ağlarının güçlendirilmesi gereklidir.

IP/MPLS explicit routing mekanizmasını tanısa da, bir nodla bütün bağlantılarını yapabilmesi hala bir kontrol düzlemine bağlıdır. Kontrol düzleminin bütün nodlar için yeniden kurulmasının gerektiği bir güç hatasında bu durum daha fazla geçerlidir.

IP/MPLS hızlı yeniden yönlendirme mekanizmasını (FRR) da tanır. FRR 50ms’nin altında koruma amaçlı kanal değiştirebilir. Ama veri düzlemi geçici bir bypass yoluna çevrilir ve yeni bir tek tönlü yol hesaplanır (bu da son derece karmaşık).

Bu yüzden bütün IP/MPLS yetenekleri gerekli ya da tam olarak tutarlı değildir. PTN’lerin isteklerini karşılayabilmek için MPLS tabanlı teknolojiyi standart hale getirmek yönünde güçlü bir market ihtiyacı bulunmaktadır.


MPLS İletim Profiline Olan İhtiyaç

MPLS İletim Profili (MPLS-TP), IETF RFC 5921 tarafından tanımlandığı gibi,

PTNlerin işlemsel modellerini ve yeterliliklerini destekler. Explicit provisioned bidiretional connection-oriented pathler, koruma ve yenileme mekanizmaları, kapsamlı işlemler, yönetim ve idare işlevleri (OAM), dinamik basit kontrollerin veya IP öteleme desteğinin yokluğundaki ağ işlemleri bunlardan bazılarıdır.


MPLS-TPnin yeni bir standart olarak ana amaçları şunlardır:

 • MPLS’yi PTN içine yerleştirebilmek ve varolan TDM-tabanlı iletim teknolojilerine (SDH, SONET) benzer şekilde çalışmasını sağlamak.
 • MPLS’nin TDM-tabanlı iletim ağlarındakine benzer derecede öngörülebilirlik, güvenilirlik ve OAM ile paket iletim servislerini (point-to-point, any-to-any gibi) desteklemesini sağlamak.

mpls-tp-avantajlari

MPLS-TP’nin Avantajları

MPLS-TP, öngörülebilir davranışları olan bağlantı temelli bir teknoloji olarak, SDH/SONET’e benzer özellikleri olan iletim ağları için optimize edimiştir. Kontrol protokollerinden bağımsız olan işlemlere izin verdiği için IP/MPLS’den daha az karmaşık ve daha ekonomiktir. IP/MPLS kümesine dahil olmakla birlikte şu ekstra işlevlere de sahiptir:

 • Static provisioning (basit kontrol olmadan çalışmayı mümkün kılar) ve co-routed bidirectional paths.
 • In-Band OAM, performans gözlemi, uyarma.
 • (End-to-End) OAM kontrolünde protection switching.


Static Provisioning

MPLS-TP, bir Pseudo-Wire (PW) veya Label Switched Pathin (LSP) dinamik bir kontrol düzleminin yardımı olmadan statik bir şekilde tanımlanmasına olanak sağlar. Bu, Network Elementin (NE) doğrudan konfigürasyonu veya Network Management System (NMS) ile başarılabilir.

Ayrıca MPLS-TP kontrol ve yönetim düzlemlerinin, veri düzleminden mantıksal ve fiziksel ayrımını destekler. Yani, veri ötelemesi (geri alma işlemleri de dahil) MPLS-TP ağ katmanlarının konfigürasyonu için kullanılan kontrol ve yönetim düzlemlerinden bağımsızdır.

Konfigürasyonu statik bir şekilde yapılmış bağlantılar MCS’nin çok önemli bir yönüdür. MPLS-TP veri düzlemi normal olarak çalışabildikçe (öteleme, OAM ve koruma) eğer yönetim düzlemi ve iletim yolunu düzenleyen kontrol düzlemi hata yaparsa, konfigürasyon herbir NE içinde değişken olmayan şekilde tutulduğu için, yönetim veye kontrol düzleminin iletim hatlarının güç hatasından sonra ye-niden konfigürasyon yapmasına gerek yoktur.


In-Band OAM

OAM mekanizmalarının düzgün çalışması için OAM paketlerinin data paketleri ile aynı anda çalışması ya da aynı anda hata vermesi gerekmektedir.

MPLS-TP OAM paketleri karşılık gelen veri paketleri ile aynı yolu izlerler ve ge-neric associated channeldan (G-ACh) faydalanırlar. Böylece Hata, Konfigüra-syon, Hesaplama, Performans ve Güvenlik (FCAPS) işlevleri desteklenir. Bu OAM ile ilişkili paketler taşınarak yapılır ki path protection state, signaling communication channel (SCC), management communication channel (MCC) veya diğer in-band paket tiplerini; LSP, PW’ler veya bölümler üzerinde koordine et-mek için kullanılan bir protokoldür.

MPLS-TP, SDH’dekine eşdeğer bir şekilde, paket uygulamaları için hata yönetimi (hata tespiti ve yerleşimi gibi) ve performans gözlemi (paket gecikmesi ve kayıp ölçümü gibi) yapabilmek için OAM yeterliliklerininin büyük bir kısmını destekler.


Protection Switching

MPLS-TP, protection switching ve onarım gibi devamlılık mekanizmalarını da sağlayarak, varolan iletim ağları işlemleri ve yönetim modelleriyle uyumlu olmak üzere tasarlanmıştır. Yerleşmiş ve servis hizmeti konusunda yüksek bir standart tutturmuş SDH/SONET ağlarındakine benzer şekilde işlevsel olması amaçlanmıştır.

Farklı yayılım topolojileri ve karşı karşıya kalınan farklı seviyede esnekliğe sahip çalışma koşullarında değişik koruma planlarına başvurulur.

 • İki aynı zamanlı trafik yolu (1+1).
 • Bant genişlikleri garantilenmiş olan, bir aktif ve bir standby yolu (1:1).
 • Bir veya daha fazla aktif yol tarafından paylaşılmış kaynakları olan bir standby yolu ve bir aktif yol.


MPLS-TP direnç mekanizmalarının tipik özellikleri şunlardır:

 • Doğrusal topolojiler için optimize edilmiştir.
 • Ağ hatalarını tespit etmek ve yerini saptamak için in-band mekanizmaları kullanır.
 • Protection state coordination (PSC) mekanizmalarını içerir. Böylece kontrol düzlemi yokluğunda koruma değişim eylemlerini tetiklemek ve koordine etmek mümkün olur.
 • Geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülemez davranışları destekler.mpls-tp-koruma

Örneğin MPLS-TP 1:1 doğrusal koruma, co-routed bidirectional end-to-end LSP’leri korumak için basit ve hızlı yöntemleri sağlar. Bunun için yalnızca trafik seçeneğini önceden tanımlanmış bir koruyucu LSP’ye (bu da co-routed bidirectionaldır) çevirmek yeterlidir. Ağ hatası durumunda, in-band OAM mekanizmaları ağ bağlantıları üzerinde hızlı hata tespitini mümkün kılar. PSC protokolleri, 50 msnin altında protection switchoverlarını başarabilmek için, korunmuş LSP’nin end-to-end koordinasyonunu garanti altına alır. Eğer geri dönüştürülebilir bir davranış isteniyorsa, bir Wait-to-Restore (WTR) zamanı, PSC’yi çalışan (geri getirilmiş) LSP’ye geçmesi için tetikler.


Sonuç

MCS ticari kurumları iş stratejilerini PTN’lere dönük planladıkları için, MPLS-TP çekici bir mimari yaklaşım sunmaktadırlar. Bu yaklaşım, paket tabanlı servislerin düşük maliyetine karşı giderek artan rağbeti desteklerken, TDM tabanlı iletim ağlarının varolan avantajlarından da faydalanan iletim ağı işlemleri için optimize edilmiştir.

MPLS-TP, PTN’lerin yerleşmesi için evrimsel bir adımdır. MPLS-TP, yüksek de-recede güvenli ve merkezileşmiş NMS aracılığıyla, MCS için en yüksek ve modern iletim ağı teknolojisini en yüksek güvenilirlik (50ms altı) ve ağ kaynaklarının rastgele olmayan, belirlenebilir kullanımıyla sağlar.


 TEL +90 216 340 71 72

 info (@) avd.com.tr

Şirket Hakkında

avd-logo-footer-beyaz

"AVD Teknoloji" müşterilerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda haberleşme ve otomasyon çözümü sunmaktadır. 

Başlıca çalışma alanları olarak, TCDD, TEİAŞ, HES, RES, DGÇS, JES, kablosuz ağ ürünleri, endüstriyel haberleşme ürünleri ve telekom ürünleri sayılabilir.

Servis Alanlarımız

   TEİAŞ SCADA ve Haberleşme

  Kablosuz Ağ Kurulumu

  PRI Modem Kurulumu

  Periyodik Bakım Hizmetleri

  Network Sistemleri

  Endüstriyel Haberleşme Sistemleri

  Danışmanlık

Sertifikalarımız

iso-ohsas-sertifika-logo
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
28Q10327, 83E10327, 20O10327

İletişim

  Küçük Çamlıca Mah. Ümit Sok
    No:5 Kat:1 34696
    Üsküdar / İstanbul / Türkiye

  +90 216 340 71 72

  +90 216 340 73 09

  info (@) avd.com.tr


whatsapp0542 897 6979