Ara
Close this search box.
  1. Etiğe Uygun Çalışma

İşlerimizi etik değerlere dayandırarak, her girişimimizi meşru ve anlamlı kılıyoruz. İşimizin temelini, doğru kazanç, adil paylaşım ve etik temeller oluşturur.

2. Adil Paylaşımın Önemi

Doğu kazancın adil bir şekilde paylaşılması, iş dünyasında temel bir ilkedir. Haksız kazanç ve tekelleşme toplumsal dengesizliğe yol açar. Adil paylaşım bizim için ön plandadır.

3. Hak ve Adalet Temelinde İş Hayatı

İş hayatımız, hak ve adalet prensipleri etrafında şekillenir. Çalışanlarımızın, güvenli bir iş ortamında haklarını savunabilecekleri bir adalet zeminini destekleriz.

4. Dayanışma ile Yeniden İnşa

İş dünyasında birlikte çalışma ve dayanışma, başarıyı inşa etmek için temel unsurlardır. Adil paylaşımın iş hayatındaki önemine odaklanan anlayışımız, iş süreçlerini kolaylaştırmanın ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak kabul edilir.

5. Tecrübenin Paylaşımı

Deneyim aktarıldıkça, bilgi ve başarı daha da artar. Tecrübe aktarımını teşvik eder, çalışanlar arası iletişimi güçlendirmek için bir platform kurma fikrini benimseriz.

6. Kanaatkarlık ve Bereket

Kanaat etmek sadece iç huzuru sağlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal huzuru da tesis eder. Firmamız, sermayenin kanaatle büyüdüğüne ve bu yaklaşımın berekete vesile olduğuna olan inancını benimser.

7. Servetin Emanet Olarak Görülmesi

Kazançlar, mülkiyet değil, emanet olarak görülmelidir. Servetin dolaşıma sokulmasını teşvik eder, dinamik bir sermaye akışını savunuruz.

8. Kalite İlk Sıradadır

Kazancın miktarından ziyade kalitesi, iş dünyasında ön plandadır. Yasal yollardan elde edilen kazancın ticarette birinci şart olduğuna inanırız.

9. İşveren-İşçi İlişkisi

İşveren ve işçi ilişkisi, hak, adalet ve merhamet temelinde kurulmalıdır. Her iki tarafın karşılıklı hak ve sorumluluklarını adalet temelinde yerine getirmesini önemseriz.

10. Rekabetin Sağlıklı Yarışı

Rekabeti hak, adalet ve toplumsal sorumluluk temelinde ele alarak, nitelik ve kalite üzerinden yapılması gerektiğine inanırız.

Bu ilkeler, AVD Teknoloji Danışmanlık olarak taahhüt ettiğimiz değerleri yansıtmakta olup, şirketimizin temel prensiplerini oluşturmaktadır.

AVD Teknolojinin vizyonu haberleşme ve otomasyonun kritik olduğu ulaşım, enerji ve su sistemlerinde haberleşme/yazılım ve otomasyon sistemlerini tek elden sunan bir sistem entegratör olarak Türkiye ve çevre ülkelerde başat aktörlerden birisi olmaktır.Bu vizyonu esas alan çalışmalarımız ile bugün dünya çapında önde gelen firmalarla işbirliği geliştirmekte ve bu işbirliklerini uluslararası pazara yaymak için pazarlama ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmekteyiz.

AVD Teknolojinin misyonu, insana ve teknolojiye yatırım yaparak mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve bu yeteneklerini müşterilerine fayda olarak sunmaktır.

AVD TEKNOLOJİ

10 YILI AŞKIN SÜREDİR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE ETME KONUSUNDA TUTKULUYUZ.

AVD TEKNOLOJİ

ŞİRKET PROFİLİMİZ

HAYATI DEĞİŞTİREN UYGULAMALAR YARATMAK İÇİN PAZARLARIN SINIRLARINI YENİDEN ÇİZİYORUZ…

Avd Teknoloji

KURULUŞ
+
PROJE
+
ÇÖZÜM ORTAĞI
+
MARKA İŞBİRLİĞİ

AVD TEKNOLOJİ

10 YILI AŞKIN SÜREDİR MÜŞTERİLERİMİZ İÇİN DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE ETME KONUSUNDA TUTKULUYUZ.