Skip to main content

DEMİRYOLU METRO SDH

Demiryolu Metro SDH Sistemleri

AVD Teknoloji Demiryolu, metro ve elektrik iletim sistemlerinde kullanılan SDH ve birincil çoklayıcılar (primary multiplsexer) ürünlerinin tedariki, montajı ve bakımı için tek satın alma kaynağı konumundadır.

SDH ekipmanları, demiryolları sinyal sistemi için temel taşıyıcılar konumundadır. İletişim hızının garanti edilebilmesi, gecikmelerin tahmin edilebilir olması, farklı uygulamaların birbirini etkilemesinin engellenmesi ve ring mimaride 50 ms’den kısa sürede yedek yolların devreye alınması SDH sisteminin tercihinde önemli sebeplerdir.

SDH en basit anlamda, 2/34/45/155/622 Mbps hızında taşıyıcıları olan fiber optik iletim sistemleridir. Bu taşıyıcılar E1 ve Ethernet gibi bilgilerin taşınması için kullanılır.

SDH sisteminde farklı bilgiler için farklı taşıyıcılar kullanılması nedeniyle farklı bilgiler birbirini etkilemez. SDH sisteminde hızlar STM1/STM4/STM16/STM64 olarak adlandırılır.

SDH Telekom operatörleri ve kritik ağlar için temel taşıyıcı konumundadır. Hali hazırda GSM, GSM-R, Tetra gibi teknolojiler için temel iletim ortamı olan SDH çok yoğun olarak kullanılmaktadır.

Demiryolu altyapılarında yeni nesil sinyal sistemleri Ethernet üzerinden çalışmaktadır. Bu nedenle Ethernet over SDH (EoS) Demiryolları sistemlerinde en çok kullanılan teknolojidir.  

SDH sistemleri nx2 Mbps hızında anahtarlama yapabilir. Yalnız ses işaretleri, seri port cihazları FXS/FXO/E&M gibi portlar ise 64 Kbps hızında iletilen bilgilerdir. Bu tip bilgiler SDH üzerinden doğrudan taşınamaz. Bu nedenle bu bilgilerin taşınması için nx64 Kbps hızında anahtarlama yapabilen çoklayıcılara ihtiyaç vardır. Bu ürünlere birincil çoklayıcı (primary multiplexer) kullanılması gereklidir. Bu ürünler genelde PDH olarak adlandırılır.

PDH ürünleri genellikle 2 Mbps E1 uplink portu olan ve nx64 Kbps çoklama yapabilen ürünlerdir.

AVD Teknoloji olarak SDH ve Çoklayıcılar için geniş bir portföyümüz vardır.