+90 216 340 7172

Demiryolları Metro Ürünleri, Dispatcher Sistemleri, Transmisyon Ürünleri, Açık Hat Telefonu, RTU Sistemleri, , PLS-TP Sistemleri, Endüstriyel Switch, Endüstriyel 3G Router, Bakır / Fiber Optik Modemler

AVD Teknoloji olarak TCDD alt yapısında ihtiyaç duyulan haberleşme sistemleri ile ilgili birçok projede görevler üstlendik. Gerek ürün gerekse de mühendislik katkısı sağladığımız projeler ile Yeni Türkiye’nin ulaşım altyapısında en önemli unsurlardan biri haline gelecek olan demir yolu ağının bir parçası olduk.

AVD Teknoloji olarak kuruluş misyonumuzda belirlediğimiz haberleşme teknolojileri alanında üstlendiğimiz sorumluluklar neticesinde TCDD’de yürütülen birçok projenin parçası haline geldik.

AVD Teknoloji haberleşme konusunda uzmanlaşmış çözüm ortağınızdır. Demiryolu, metro ve karayolları projesinde, bakır kablo, fiber optik kablo ve kablosuz teknolojleri bir arada kullanarak uygun transmisyon ortamını farklı uygulamalar için hazırlar.

Fiber optik kablolar üzerinden, SDH, MPLS-TP, Fiber-Ring ve WDM çözümlerini sunan AVD Teknoloji, bakır kablolar üzerinden ses bandı modemleri ve SHDSL modemleri kullanarak farklı uygulamalar için farklı çözümleri sunabilmektedir.

Endüstriyel uygulamalarda edinilen teknolojileri geniş mühendis kadrosunun bilgisi ile harmanlayan AVD Teknoloji TCDD, metro ve karayolları projelerinde tamamlanan onlarca proje ile güvenilirliğini ispatlamış çözüm ortağınız olarak gelecekte de farklı teknolojileri sunmaya devam edecektir.

Parçası olduğumuz çözümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Transmisyon Altyapısı:
  TCDD Genel Müdürlüğü’nün gelecek vizyonundaki en temel unsurlardan biri olan sinyalli hat konseptinin en önemli bileşenlerinden biri de transmisyon sistemleridir. Bu sistemlerde haberleşmenin yedekli ve ring topolojide oluşturulmuş altyapılar ile sağlanması gerekmektedir. Demir yolları genel olarak SDH teknolojilerini tercih etmektedir. STM-4 veya STM-16 sistemler birer atlamalı ring topoloji ile bağlanarak sürdürülebilir bir altyapı oluşturulmaktadır. Kullanılan cihazlardaki kartların yedekli olması, enerji kaynaklarının yedeklenmesi ve merkezi bir yazılım ile tüm sistemin takip edilmesi sürdürülebilirliğin ve güvenilir bir alt yapının diğer katalizörleri olmuştur. Kurulan bu altyapı aynı zamanda GSM-R sistemleri içinde kullanılmaktadır. Sistem üzerinde E1 veya Ethernet taşıyıcılar oluşturulabilmektedir.

 • Analog Sinyalin Taşınması:
  Geçmişte tesis edilen analog sinyallerin yüksek frekans kabloları kullanılarak oluşturulmuş alt yapılarının fiber kablolara dönüştürülmesi işlerinde AVD Teknoloji ciddi roller üstlenmiştir. Analog verinin sayısal ağ üzerinden iletilmesinin ilk aşaması olan işaret dönüşümü multiplekserlar üzerinden sağlanmıştır. Sayısallaştırılan işaret konferans odası mantığı ile merkeze taşınarak yeniden analog sinyale dönüştürülmüş ve sinyal sisteminin çalışmasını sağlayan haberleşme alt yapısı oluşturulmuştur. İlk kurulan sistemde üretilen analog sinyaller mesafe bazlı zayıflayarak geldiği için farklı seviyelerde üretilmişken, fiber altyapıda hiç zayıflama olmaması, tekrar üretilen sinyalin ilk kurulumda belirlenen oranda zayıflatılarak üretilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Her bir noktadan gelen ve o noktaya iletilen sinyal seviyesi ayrı ayrı belirlenen oranlarda zayıflatılarak sistemin sorunsuz çalışması sağlanmıştır.

 

tcdd2

 

 • Telefon Abonelerinin Taşınması:
  TCDD bünyesinde kullanılan analog ve sayısal PBX sistemlerinin abonelerinin, gerek hat boyu telefonlarına gerekse de istasyon kullanıcılarına taşınması da kurulan transmisyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Santral ile V5.2 protokolü ile bağlanan merkezi multiplekser, her bir istasyonda istenen miktarda abone sonlandırarak gerekli altyapıyı sağlamaktadır. Özellikle açık hat telefonlarında ihtiyaç duyulan ve kimi zaman 16 kilometreye kadar çıkan uzak mesafe aboneleri, kurduğumuz sistemlerle sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır.

 • Dispeçer Çözümü:
  TCDD işletmeciliğinin en önemli bileşeni olan dispeçer çözümü, kurulan transmisyon ağı üzerinden tüm trafiğin yönetilmesini sağlayan bir alt yapıdır. İstasyonlar ve açık hat noktalarındaki görevlilerle sürekli ve kesintisiz iletişim kuran dispeçerler için fonksiyonel, ergonomik, izlenebilir ve sürdürülebilir altyapılar oluşturduk. Çözümlerde Telesis santralleri ile uyumlu bir çalışma zemini bulduk. Yapılan her türlü görüşmenin yedekli bir şekilde kayıt altına alınması ve gerektiğinde sorgulanarak erişilebilmesi sağlandı. İletişimin her nokta ile sürekli kurulabilmesi ve arızaların merkezi bir yazılım ile takip edilebilmesi hat zayii ve kazaların ciddi oranda azalmasına sebep oldu.

 • SCADA Haberleşmesi:
  SCADA verisinin en yakın SDH noktasına kadar mevcut veya yeni inşa edilen bakır kablolar üzerinden taşınması için gerekli olan SHDSL modemleri tedarik ettik ve kurduk. Nispeten daha az bant genişliğine ihtiyaç duyan bu sistemler için ekonomik ve sürdürülebilir alt yapılar kurduk. Kullandığımız teknoloji ile fiber ve bakır kablo beraber çalışabilen, ring topolojiler oluşturulabilmektedir. Bu altyapı ile 2 Mb/s, 1 Mb/s, 512 Kb/s veya 256 Kb/s hızlarında haberleşme mümkün olmaktadır.

 • Açık Hat Telefonu:
  AVD Teknoloji bünyesinde geliştirdiğimiz ve tamamen yerli üretim olan RT304 açık hat telefonları ile TCDD alt yapısına ürün sağlamaktayız. KOSGEB desteği ile geliştirdiğimiz ürün IP66 sertifikalı, UL94 V0 yanmazlık sertifikalı, darbelere ve dış ortam koşullarına dayanıklı olarak üretilmektedir. Ürün Telekom şebekesinde kullanılmak üzere sertifikalandırılmıştır. Ayrıca hattan gelebilecek ani yüksek gerilimlere karşı OVP (over voltage protection) ile korunmaktadır. Ürünün kompozit malzemeden yapılmış olmasının hırsızlık oranlarını azaltması öngörülmektedir. Telefon kapağı kapalı iken cihaz sökülememektedir. Ayrıca kapak kapalı iken devre kesildiği için paralel bağlamadan kaynaklı empedans problemi de çözülmüş olmaktadır.

 • GSM-R Light:
  Dispeçer çözümleri ilgili yapılan çalışmalarda karşılaşılan bir problemden oluşan bu çözümde, yenileme ve elektrifikasyon gibi projeler kapsamında haberleşme için kullanılan alt yapıların tahrip olması veya tamamen sökülmesinden dolayı yapılamayan dispeçer haberleşmesinin, mevcut GSM veya Türk Telekom abonelikleri üzerinden yapılmasını sağlamak gaye edinilmiştir. Konferans görüşmeye imkan veren bir PBX üzerinden PRI hat ile sabit Telekom şebekesine bağlanan dispeçer eş zamanlı olarak 30’a kadar farklı GSM veya Telekom hattını arayarak konferans görüşme yapabilmektedir. Görüşmelerin sürdüğü esnada dışardan gelen aramaları da konferansa alabilen yapıda istasyon görevlisi ve dispeçerin görüşmesi sağlanmaktadır. Yönetmelikler gereği zorunlu olan ses kayıtları bu sistemde de tutulmakta ve gerektiğinde sorgulanabilmektedir. Geçit noktasındaki personelin dispeçer ile istasyonlar arasında yapılan görüşmeleri dinleyebilmesi için yapılan tüm görüşmeler bas konuş (push-talk) teknoloji ise yayınlanmakta ve tüm geçit personelinin dinleyebilmesi sağlanmaktadır. Ergonomik gerekçelerle bas konuş için ayak pedalı kullanılmaktadır. Kullanılan konsolun özelliği olarak arama grupları oluşturulabilmekte ve hızlı arama işlemleri dokunmatik ekran yardımı ile yapılabilmektedir.

 • GSM-R Dispeçer:
  TCDD bünyesinde kurulu bulunan GSM-R sistemi ile koordineli çalışan ve kurumun taleplerini karşılayan GSM-R Dispeçer sistemleri de AVD teknoloji tarafından kurulmaktadır.

 • Bakır Kablo Haberleşme Çözümleri:
  Gerek havai hat gerekse de hat boyuna döşenen yüksek frekans vb. kablolar üzerinden ihtiyaç duyulan haberleşme alt yapılarının kurulması işleri de AVD Teknoloji tarafından yapılmatadır. Zonguldak Irmak hattı modernizasyon öncesi acil ihtiyaç olan 1,2mm çaplı havai hat üzerinden dispeçer sistemini kurduk ve devreye aldık. Tüm telefon görüşmeleri dispeçerden beklenen tüm koşulları sağlamak şartı ile gerçekleştirildi ve kayıt altına alındı. Bu hat dışında kurum bünyesinde birçok amaç için bu cihazlar kullanılarak haberleşme ihtiyacı çözüldü.

 • Ethernet Ring:
  Kurum bünyesinde yatırımı tamamlanan fiber optik kablolar üzerinden kurulu SDH sisteminden bağımsız olarak Ethernet ring alt yapıları kurduk. Bu sistemler üzerinden kurumun ihtiyaç duyduğu Ethernet tabanlı haberleşmeler, sinyal sisteminden bağımsız bir altyapı üzerinden çalıştırılmaktadır. KKY, SCADA, İnternet ve hatta acil durumlar için IP telefonlar kullanılarak dispeçer haberleşmesi vb. birçok ihtiyaç hayati sistemleri etkilemeden sürdürülmektedir. Burada kullanılan ve demir yolu sertifikalarına sahip ring topolojide çalışabilen Ethernet anahtarlar ile tek nokta sebebiyle kopmayan alt yapılar kurulmaktadır.

 

Projeler: AVD teknoloji olarak rol aldığımız projelerin bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Zonguldak - Irmak Dispeçer Sistemi:
  3 mm havai copper-weld bakır kablo üzerinden, Keymile SHDSL modem, Telesis santral, Matrix uydu santral ve ses kayıt sistemi kullanarak, dispeçer sisteminin oluşturulması. Anahtar teslim proje.
 • İskenderun - Narlı Transmisyon Sistemi:
  İskenderun Narlı hat kesiminde, Anadolu Elektrik tarafından üstlenilen iş kapsamında üst yapıda kullanılan tüm cihazların anahtar teslimi temin ve kurulumu işi tamamlandı. Proje kapsamında Ericsson SDH, Keymile PDH, Telesis santral, ses kayıt sistemi ve gerekli tamamlayıcı ürünler AVD tarafından temin edildi. Hat kesiminde var olan Iskra analog sinyal sistemi bu yeni şebeke üzerinden devreye alındı ve telekomand sistemi vb. diğer sistemlerde yeni altyapıya taşındı.
 • Narlı - Çetinkaya Transmisyon Sistemi:
  Narlı - Çetinkaya hat kesiminde, Alka Dörter adi ortaklığı tarafından üstlenilen iş kapsamında üst yapıda kullanılan tüm cihazların anahtar teslimi temin ve kurulumu işi tamamlandı. Proje kapsamında Ericsson SDH, Keymile PDH, Telesis santral, ses kayıt sistemi ve gerekli tamamlayıcı ürünler AVD tarafından temin edildi. Hat kesiminde var olan Iskra analog sinyal sistemi bu yeni şebeke üzerinden devreye alındı ve telekomand sistemi vb. diğer sistemlerde yeni altyapıya taşındı.
 • Kayaş - Kayseri Transmisyon Sistemi:
  Kayseri - Kayaş hat kesiminde, Kemal Çağlar Yurtsever tarafından üstlenilen iş kapsamında PDH ve telefon santrali temin ve kurulumu işi yapıldı. Proje kapsamında Keymile PDH, Telesis santral, ses kayıt sistemi ve gerekli tamamlayıcı ürünler AVD tarafından temin edildi.
 • Eskişehir – Kütahya – Balıkesir GSM-R ve Sinyalizasyon:
  EKB projesi kapsamında telefon sistemlerinin çalıştırılması ve açık hat telefonlarının sağlanması ve kurulumu işi konusunda Huawei firması ile anlaşmalar yapıldı ve kurulum işleri devam ettirilmektedir. Proje kapsamında RT304 açık hat telefonu kullanılacaktır.
 • Irmak – Zonguldak Elektrifikasyon Sinyalizasyon:
  Irmak Zonguldak hat kesiminde kurulan sinyalizasyon sistemi için gerekli olan telefon haberleşmesi alt yapısı için gerekli ürünlerin temini ve devreye alınması konusunda Netaş firması ile anlaşmalar yapıldı. Proje kapsamında RT304 açık hat telefonu, Telesis santral, Keymile multiplekser cihazları kullanılacak.
 • İskenderun –Narlı Ethernet Ring:
  Proje kapsamında var olan fiber kablo alt yapısı üzerinden demir yollarında kullanılmaya dönük sertifikaları olan CXR marka anahtarlar kullanıldı. Ring topolojide çalışabilen bu ürümler ile SDH networküne alternatif, fiziksel bağımsız bir altyapı oluşturuldu.
 • Adana GSM-R Light:
  TCDD 5. Bölge bünyesinde devam eden elektrifikasyon yatırımı kapsamında mevcut havai hattın sökülecek olması ile ortaya çıkan dispeçer ihtiyacının sağlanması için planlanan GSM-R light çözümü için gerekli anlaşmalar yapıldı ve en kısa zamanda sistem devreye alınacaktır. Proje kapsamında Iskra Tel firmasının santral ve konsolu kullanılacaktır.

 TEL +90 216 340 71 72

 info (@) avd.com.tr

Şirket Hakkında

avd-logo-footer-beyaz

"AVD Teknoloji" müşterilerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda haberleşme ve otomasyon çözümü sunmaktadır. 

Başlıca çalışma alanları olarak, TCDD, TEİAŞ, HES, RES, DGÇS, JES, kablosuz ağ ürünleri, endüstriyel haberleşme ürünleri ve telekom ürünleri sayılabilir.

Servis Alanlarımız

   TEİAŞ SCADA ve Haberleşme

  Kablosuz Ağ Kurulumu

  PRI Modem Kurulumu

  Periyodik Bakım Hizmetleri

  Network Sistemleri

  Endüstriyel Haberleşme Sistemleri

  Danışmanlık

Sertifikalarımız

iso-ohsas-sertifika-logo
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
28Q10327, 83E10327, 20O10327

İletişim

  Küçük Çamlıca Mah. Ümit Sok
    No:5 Kat:1 34696
    Üsküdar / İstanbul / Türkiye

  +90 216 340 71 72

  +90 216 340 73 09

  info (@) avd.com.tr


whatsapp0542 897 6979