Skip to main content

ISO 9001 NEDİR?

ISO NEDİR?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization)Uluslararası Standard Organizasyonudur.

ISO 135 Ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla, uluslararası ticareti arttırmak, tedarikçi ve müşteri arasındaki güveni oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

ISO 9001 NEDİR?

Kalite Yönetim Sistemlerinin oluşturulması sırasında yerine getirilmesi gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen bu belgenin adına ISO 9001 denir.

ISO 9001 standardı Uluslararası Standard Organizasyonu(ISO) tarafından uluslararası standard olarak yayınlanan ve Avrupa Topluluğu ülkeleri de dâhil olmak üzere birçok ülkede belgelendirme modeli olarak uygulanmakta olan bir uluslararası Kalite Yönetim Standardıdır ve 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.

 • Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
 • Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 • Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 • Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 • Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 • Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 • Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 • Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ISO 9001 NE DEĞİLDİR?

 • Kalite ile ilgili bütün problemlere çözüm getirmez.
 • Neyin yapılacağını söyler ancak nasıl yapılacağını söylemez.
 • Etkin bir kalite yönetimi sistemi için minimum şartları belirtir.

NEDEN ISO 9001?

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, iadelerin azalmasını, müşteri şikâyetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, ulusal ve uluslar arası düzeyde uygulanan bir yönetim sistemi modeli olduğu için ISO 9001.

ISO 9001 Belgesi yalnız başına bir pazar avantajı sağlayabilir ancak sağlayacağı bu fayda kısa vadeli olacaktır. ISO 9001 Pazar avantajından daha çok, kuruluşunuza sürekli olacak bir iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandıracaktır. Sadece bu belgenin alınması kusursuz bir kuruluş olduğunuz anlamına gelmemelidir. ISO 9001 Belgeli bir kuruluşta oluşabilecek her problem aslında bir iyileştirme fırsatı olarak görülmelidir. Önemli olanda problemin çözülmesi değil, problemlerin tekrarlanmamasıdır.