Skip to main content

DCS SİSTEMLERİ

DCS SİSTEMLERİ

Günümüze baktığımızda kontrol ve otomasyon sistemleri, enerjiden, doğalgaza, su sektöründen, altyapı sektörüne kadar çoğu endüstriyel üretim ve tüketim tesislerinde yer almaktadır.

AVD Teknoloji her türlü otomasyon sistemlerinde müşterilerine entegre çözümler sunmaktadır. Sistemin ve müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tecrübeli mühendislerimizle, kontrol ve otomasyon sektöründe devreye alma ve ileri düzeyde mühendislik işlerimizle hizmet etmekteyiz.

Otomasyonun temelini oluşturan sistemlere ve cihazlara bakıldığında PLC, DCS, SCADA ve RTU gibi çözümlerin etkin bir şekilde kullanıldıkları görülmektedir. Bu farklı ölçekli kontrol sistemlerinde temel amaç, endüstriyel otomasyon süreçlerinin daha verimli, kolay ve hızlı bir şekilde işlenmesidir.

Üretim sürecinde kullanılabilecek iki kontrol türü vardır. Biri Programlanmış Mantıksal Kontrol Cihazı (PLC) diğeri ise Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) ‘dir. Programlanabilir Mantık Denetleyicisi (PLC) ve Dağıtılmış Kontrol Sistemi (DCS) karmaşık üretim süreçlerinin kontrolünde araç rolünü üstlendiğinden, çoğu zaman iki terim birbirinin yerine kullanılır. Bu iki kontrol sistemi birbiriyle benzer çalışma mantığı olsa da, uygulamaları oldukça farklıdır.

DCS sistemleri, bir tesis içerisinde bulunan nesnelerin her biri veri toplama, veri depolama, veriyi grafiksel olarak analiz etmek, veriyi görüntülemek, süreç kontrolü, veriyi aktarmak ve dönüş sağlamak gibi birçok amaç için kullanılır. Kısaca açıklamak gerekirse DCS, farklı yerlerden gelen birçok bilgiyi toplayarak tek bir noktadan dağıtım sağlanmasına olanak sunan kapsamlı sistemlerdir.