Ara
Close this search box.

STM-N NEDİR?

DH’in temel transmisyon formatı STM-1 çerçevesidir. Frame süresi 125 Nanosaniye’…

AĞ, NETWORK CİHAZLARI

Repeater’lar OSI modelinin fiziksel ka0tmanında çalışır. Ortam mesafesini ve PC,…

HDSL, SHDSL NEDİR?

ITU G.991.1 standardı, bakır bükümlü çift kabolarda yüksek frekans bölgesini…

TDM, ETHERNET ATM NEDİR?

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, ISO (International Organization for Standardization)…

VDSL NEDİR?

VDSL standartlaştırma çalışmaları ETSI, ITU ve T1E1.4 içinde 1995 te…

ISDN NEDİR?

ISDN Integrated Services Digital Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir…

V5.2 PROTOKOLÜ NEDİR?

V 5.2 ETSI tarafından ETS 300 347 standardı ile tanımlanmış…

IEC 61000 ELECTROMAGNETİC COMPABİLİTY (EMC)

IEC 61000 endüstriyel proseslerde kullanılacak elektronik ekipmanlar için geliştirilmiş, elektriksel…

HSPA VE HSUPA NEDİR?

HSPA (High Speed Packet Access) yüksek hızda veri erişimi imkanı…

3G NEDİR?

3G (3rd generation) geliştirilmiş yeni iletişim standartları ile GSM mobil…

TELEMETRİ NEDİR?

Telemetri günümüzün gelişmiş şehirlerinde veya şehir merkezlerinden uzak noktalardaki sayaçların…

APN NEDİR?

3G yani mobil genişbant erişimin yaygınlaşması ile birlikte 3G modem…

OPGW NEDİR?

Optik topraklama kablosu, elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yapımın da…

SICAKLIK TRANSMİTTERİ NEDİR?

Sıcaklık Transmitter kafa_tipi_transmitter cihazları prob’tan aldığı sıcaklığın fonksiyonu olan elektrik…

TTNET WİFİ NEDİR?

Türk Telekom firmalarından olan TTNET, Türkiye genelinde geniş bant internet…

REAKTÖR OTOMASYONU NEDİR?

Günümüzde her şeyde olduğu gibi sadece seri üretim çok da…

BASINÇ TRANSMİTTERİ NEDİR?

Bir çok proses değişkeninden biri de basınçtır. Basınç sıvı ve…

TRANSMİTTER NEDİR?

Herhangi transmitter bir prosesteki değişimleri algılamak, o prosese yön verebilmek…

ROTARY GAZ SAYACI

Rotary tip gaz sayacı (Rotary Meter), gaz ölçümünde kullanılan ölçü…

TÜRBİN GAZ SAYACI

Türbin tip gaz sayacı (Turbine Meter), gaz ölçümünde kullanılan ölçü…

LNG NEDİR?

LNG İngilizce “Liquified Natural Gas” metninin ilk harflerinden oluşan bir…

CNG NEDİR?

CNG İngilizce “Compressed Natural Gas” metninin ilk harflerinden oluşan bir…

PDH NEDİR?

PDH (Plesiochronous digital hierarchy), eşzamanlı sayısal hiyerarşi, telekomünikasyon ağları üzerinden…

G.703 NEDİR?

G.703, ITU tarafından yüksek hızlı dijital devrelerin arabirimleri nasıl özetlediğini…

SCADA NEDİR?

SCADA İngilizce “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden…

CİSCO VLAN YAPILANDIRILMASI

ÖNCELİKLE AĞ ANAHTARI ÜZERİNDE VLAN İSİMLERİ TANIMLANIR.

VLAN NEDİR?

Ağ anahtarı üzerindeki portların gruplandırılarak her bir grubun birbiriyle ieltişiminin…

SWİTCH NEDİR?

Köprüler ağ anahtarlaının (switch) en basit halidir. Bu da her…

IP NEDİR?

İnternet Protocol tümcesinin baş harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. Ağda bulunan…

GAZ KROMOTOGRAFI NEDİR?

Gaz Kromotografı gaz karışımlarının analizinde kullanılan bir cihaz olup, gaz…

FLOW COMPUTER NEDİR?

Flow Computer cihazları, gaz ölçümünde kullanılan bir cihaz olup, gaz…

VYATTA VLAN BRİDGE

Vyatta live CD’ye sahip ücretsiz bir yönlendiricidir (router). Vyatta’nın sitesinden…

TALEBE BAĞLI VİDEO

Kullanıcıların izlemek veya dinlemek istediklerini seçerek izledikleri/dinledikleri bir sistemdir. VOD…

TSE VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

Ekonomik ve sosyal hayatta standardizasyonun önemli bir hale gelmesi ülkeleri,…

ISO 9001 NEDİR?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete…

DS1963S GÜVENLİK ANALİZİ

DALLAS DS1963S SECURITY ANALSIS

TOUCH ON MEMORY (TOM)

TOM (Touch-on Memory), dokunma esaslı, tek tel üzerinden yüksek hızda…

ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ

Gaz ölçümünde en önemli zorlukların başında gaz hacminin gazın kendi…

EMPEDANS UYGUNLAŞTIRICI NEDİR?

Yüksek frekanslar çıkıldığında hattın direnci, kapasitesi gibi değerlerin yanında yeni…

ÇALIŞTIR PROGRAMI

Windows temelli işletim sistemlerinde Çalıştır (Run) adı verilen Başlat menüsünde…

GSM NEDİR?

“Mobil haberleşme için küresel sistem”(Global Systemfor Mobile Communications) Avrupa’da kullanılan…

RS-232 NEDİR?

RS-232 EIA (Electronic Industries Association) tarafından geliştirilmiş bir standarttır. +15V…

TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ

TCP/IP’de ulaşım katmanı için TCP ve UDP olmak üzere iki…

HOTSPOT NEDİR?

Hotspot kamusal alanda kablosuz yerel ağdan internete erişim olanağı sağlayan…

M2M NEDİR?

Machine-to-Machinem2m, farklı cihazların bir biri ile kablolu yada kablosuz haberleşmesini…

L3 AĞ KATMANI NEDİR?

Ağ katmanı OSI başvuru modelinde 3. Katmanda yer alır. Bu…

ARP NEDİR?

Yerel ağların oluşturulmasında en çok kullanılan ağ arayüzü Ethernet’ tir.…

PPPOE NEDİR?

PPPoE protokolü ethernet çerçevelerinde(frames) Point to Point Protokolü çerçevlerini kapsüllemek…

FXS, FXO NEDİR?

FXS (Foreign Exchange Station), telefonunuzu bağladığınız portun adıdır. FXO (Foreign…

RES NEDİR?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji Türkiye’nin ihtiyacına önemli ölçüde katkı…

EN 50159-1 DERMİYOLU GÜVENLİK STANDARTLARI

Demiryolu sistemleri için hazırlanmış bulunan, güvenlik temelli haberleşme ağları oluşturmaya…

JES NEDİR?

Jeotermal kaynak yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının…

DEMİRYOLLARINDA VERİ İLETİMİ VE TRANSMİSYON SİSTEMLERİ

Demiryolu işletmeciliğinde yolun verimli kullanılması ve aksaklıkların önlenmesi için haberleşme…

MTTR, MTBF NEDİR?

MTTR birden fazla açılımı olan bir kısaltmadır. Her bir açılım…

MİLEGATE İLE ETHERNET HALKA KORUMA ANAHTARLAMASI

Kesintisiz Haberleşme Sistemlerinin (MCS) varolan iletişim ağlarında son derece iyi…

HES NEDİR?

Hidroelektrik Enerji, suyun belirli bir miktar yükseklik ile sahip olduğu…

TES NEDİR?

Belirli yakıtlar kullanılarak ya da doğal ısı kaynakları kullanarak elektrik…

POE NEDİR?

PoE, İngilizce Power over Ethernet teriminin baş harflerinden teşekkül eden…

SFP NEDİR?

SFP Small Form Pluggable sfp-sample kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir…

GOOSE NEDİR?

GOOSE, “Generic Object Oriented Substation Events” ifadesinin baş harflerinden oluşan…

SU TAŞKINI İKAZ SİSTEMİ NEDİR?

AVD tarafından geliştirilen “Su taşkını ikaz sistemi”, başta insan hayatı…

DGÇS NEDİR?

Doğal gaz çevrim Santralleri (DGÇS) kurulum ve işletme kolaylığı sebebi…

ERPS NEDİR?

ERPS (Ethernet Ring Protection Scheme), Carrier Ethernet Networkleri için yeterli…

SNMP NEDİR?

SNMP İngilizce “Simple Network Management Protocol” kelimelerinin baş harflerinden oluşan…

VPLS NEDİR?

VPLS (Virtual Private LAN Service) Sanal özel yerel ağ hizmeti…

TEİAŞ OPGW SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN VERİLEBİLECEK FARKLI SERVİSLER

OPGW, Optical Ground Wire kelimelerinin kısaltmasıdır. Elektrik şebekeleri üzerinden giden…

MPLS NEDİR?

MPLS (Multi Protocol Label Switching) 2. katmanındaki (layer 2) anahtarlama(switching)…

MPLS-TP NEDİR?

MPLS-TP (Multi Protocol Label Switching Transport Profile) MPLS Protokolünün bir…

RÖLE NEDİR?

Samuel Morse ile Joseph Henry telgrafın mucitleridir. Telgraf ile birlikte…

PLC (POWER LİNE CARRİER) NEDİR?

Enerji hattı üzerinden veri iletimi için kullanılan teknolojilere PLC (power…

G8032 V2 ETHERNET RİNG PROTECTİON SWİTCHİNG

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ethernet ring korumalı anahtarlama, G.8032…

SIL (SAFETY INTEGRİTY LEVEL) NEDİR?

SIL sertifikası bir sistemin SIF (Safety Instrumented Function) güvenilirliğini belirtir.…

RTU NEDİR?

RTU (İngilizce Remote Terminal Unit kelimelerinin kısaltması), içerisinde mikroprosesör kontrol…

IEC 61508, EN 50126, EN 50128 VE EN 50129 NEDİR?

IEC 61508 serisi; elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik cihazlarının yardımıyla…

SES VE VERİ HABERLEŞMESİNDE 64 KBPS BAND GENİŞLİĞİNİN KULLANILMASI

Her şey telefon görüşmelerinin 64Kbps olarak yapılmasına karar verilmesiyle başlamıştır.

MUX NEDİR?

MUX cihazının çalışma mantığı SDH cihazları ile tamamen aynıdır, tek…

DXC, CROSS CONNECT NEDİR?

Cross connect SDH ve MUX cihazları üzerinden yapılan en önemli…

TEİAŞ

TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi kelimlerinin baş harflerinden oluşan…

DWDM NEDİR? NEREDE KULLANILIR, NE AVANTAJ SUNAR?

DWDM, (Dense Wavelength Division Multiplexing) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir…

AŞIRI AKIM RÖLESİ NEDİR?

Aşırı akım rölesi, cihazların akım trafolarına bağlanan bir koruma rölesidir.…

VERİNİN KORUNMASI VE ÇALINMASI

Gerek işletmelerin gerekse de bireylerin kendilerine ait ve başkası tarafından…

IP KODUNUN DÜZENLENMESİ

Bir karakteristik rakamın belirtilmesinin gerekli olmadığı durumda, bunun yerine “X”…

SET TOP BOX (STB) NEDİR?

Set Top Box (STB) (set-top unit olarak da adlandırılabilmektedir.) sayısal…

YARIKLI KABLO (LEAKY CABLE) NEDİR?

Yarıklı kablo tünel ve yer altı madenleri gibi ortamlarda kullanılan…

TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE ASKERİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI NEDİR?

Elektrikli veya mekanik bir cihazın sağlıklı bir şekilde çalışabildiği sıcaklık…

INHAND NEDİR?

InHand Networks, endüstriyel M2M ürünleri ve çözümleri sunmak amacı ile…

RF OVER FİBER (RFOF) NEDİR?

Telsiz sinyallerinin fiber optik kablo üzerinden iletilmesi RFoF Telsiz işaretlerinin

M-BUS NEDİR?

M-Bus Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus adından da…

UBNT NEDİR?

UBNT, kablosuz network cihazları üreten bir ABD markasıdır. Ubiquiti Networks…

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER NEDİR?

Temassız Kızılötesi (Infrared) Termometre, Ateş Ölçer Temassız Termometreler, ateş ölçer,…