Skip to main content

Genel Bilgiler

STM-N NEDİR?

DH’in temel transmisyon formatı STM-1 çerçevesidir. Frame süresi 125 Nanosaniye’…


DAHA FAZLA

AĞ, NETWORK CİHAZLARI

Repeater’lar OSI modelinin fiziksel ka0tmanında çalışır. Ortam mesafesini ve PC,…


DAHA FAZLA

HDSL, SHDSL NEDİR?

ITU G.991.1 standardı, bakır bükümlü çift kabolarda yüksek frekans bölgesini…


DAHA FAZLA

TDM, ETHERNET ATM NEDİR?

OSI (Open Systems Interconnection) modeli, ISO (International Organization for Standardization)…


DAHA FAZLA

VDSL NEDİR?

VDSL standartlaştırma çalışmaları ETSI, ITU ve T1E1.4 içinde 1995 te…


DAHA FAZLA

ISDN NEDİR?

ISDN Integrated Services Digital Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir…


DAHA FAZLA

V5.2 PROTOKOLÜ NEDİR?

V 5.2 ETSI tarafından ETS 300 347 standardı ile tanımlanmış…


DAHA FAZLA

IEC 61000 ELECTROMAGNETİC COMPABİLİTY (EMC)

IEC 61000 endüstriyel proseslerde kullanılacak elektronik ekipmanlar için geliştirilmiş, elektriksel…


DAHA FAZLA

HSPA VE HSUPA NEDİR?

HSPA (High Speed Packet Access) yüksek hızda veri erişimi imkanı…


DAHA FAZLA

3G NEDİR?

3G (3rd generation) geliştirilmiş yeni iletişim standartları ile GSM mobil…


DAHA FAZLA

TELEMETRİ NEDİR?

Telemetri günümüzün gelişmiş şehirlerinde veya şehir merkezlerinden uzak noktalardaki sayaçların…


DAHA FAZLA

APN NEDİR?

3G yani mobil genişbant erişimin yaygınlaşması ile birlikte 3G modem…


DAHA FAZLA

OPGW NEDİR?

Optik topraklama kablosu, elektrik iletim ve dağıtım hatlarının yapımın da…


DAHA FAZLA

SICAKLIK TRANSMİTTERİ NEDİR?

Sıcaklık Transmitter kafa_tipi_transmitter cihazları prob’tan aldığı sıcaklığın fonksiyonu olan elektrik…


DAHA FAZLA

TTNET WİFİ NEDİR?

Türk Telekom firmalarından olan TTNET, Türkiye genelinde geniş bant internet…


DAHA FAZLA

REAKTÖR OTOMASYONU NEDİR?

Günümüzde her şeyde olduğu gibi sadece seri üretim çok da…


DAHA FAZLA

BASINÇ TRANSMİTTERİ NEDİR?

Bir çok proses değişkeninden biri de basınçtır. Basınç sıvı ve…


DAHA FAZLA

TRANSMİTTER NEDİR?

Herhangi transmitter bir prosesteki değişimleri algılamak, o prosese yön verebilmek…


DAHA FAZLA

ROTARY GAZ SAYACI

Rotary tip gaz sayacı (Rotary Meter), gaz ölçümünde kullanılan ölçü…


DAHA FAZLA

TÜRBİN GAZ SAYACI

Türbin tip gaz sayacı (Turbine Meter), gaz ölçümünde kullanılan ölçü…


DAHA FAZLA

LNG NEDİR?

LNG İngilizce “Liquified Natural Gas” metninin ilk harflerinden oluşan bir…


DAHA FAZLA

CNG NEDİR?

CNG İngilizce “Compressed Natural Gas” metninin ilk harflerinden oluşan bir…


DAHA FAZLA

PDH NEDİR?

PDH (Plesiochronous digital hierarchy), eşzamanlı sayısal hiyerarşi, telekomünikasyon ağları üzerinden…


DAHA FAZLA

G.703 NEDİR?

G.703, ITU tarafından yüksek hızlı dijital devrelerin arabirimleri nasıl özetlediğini…


DAHA FAZLA

SCADA NEDİR?

SCADA İngilizce “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden…


DAHA FAZLA

CİSCO VLAN YAPILANDIRILMASI

ÖNCELİKLE AĞ ANAHTARI ÜZERİNDE VLAN İSİMLERİ TANIMLANIR.


DAHA FAZLA

VLAN NEDİR?

Ağ anahtarı üzerindeki portların gruplandırılarak her bir grubun birbiriyle ieltişiminin…


DAHA FAZLA

SWİTCH NEDİR?

Köprüler ağ anahtarlaının (switch) en basit halidir. Bu da her…


DAHA FAZLA

IP NEDİR?

İnternet Protocol tümcesinin baş harfleriyle oluşturulmuş bir kısaltmadır. Ağda bulunan…


DAHA FAZLA

GAZ KROMOTOGRAFI NEDİR?

Gaz Kromotografı gaz karışımlarının analizinde kullanılan bir cihaz olup, gaz…

FLOW COMPUTER NEDİR?

Flow Computer cihazları, gaz ölçümünde kullanılan bir cihaz olup, gaz…


DAHA FAZLA

VYATTA VLAN BRİDGE

Vyatta live CD’ye sahip ücretsiz bir yönlendiricidir (router). Vyatta’nın sitesinden…


DAHA FAZLA

TALEBE BAĞLI VİDEO

Kullanıcıların izlemek veya dinlemek istediklerini seçerek izledikleri/dinledikleri bir sistemdir. VOD…


DAHA FAZLA

TSE VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

Ekonomik ve sosyal hayatta standardizasyonun önemli bir hale gelmesi ülkeleri,…


DAHA FAZLA

ISO 9001 NEDİR?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete…


DAHA FAZLA

DS1963S GÜVENLİK ANALİZİ

DALLAS DS1963S SECURITY ANALSIS


DAHA FAZLA

TOUCH ON MEMORY (TOM)

TOM (Touch-on Memory), dokunma esaslı, tek tel üzerinden yüksek hızda…


DAHA FAZLA

ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ

Gaz ölçümünde en önemli zorlukların başında gaz hacminin gazın kendi…


DAHA FAZLA

EMPEDANS UYGUNLAŞTIRICI NEDİR?

Yüksek frekanslar çıkıldığında hattın direnci, kapasitesi gibi değerlerin yanında yeni…


DAHA FAZLA

ÇALIŞTIR PROGRAMI

Windows temelli işletim sistemlerinde Çalıştır (Run) adı verilen Başlat menüsünde…


DAHA FAZLA

GSM NEDİR?

“Mobil haberleşme için küresel sistem”(Global Systemfor Mobile Communications) Avrupa’da kullanılan…


DAHA FAZLA

RS-232 NEDİR?

RS-232 EIA (Electronic Industries Association) tarafından geliştirilmiş bir standarttır. +15V…


DAHA FAZLA

TAŞIMA KATMANI PROTOKOLLERİ

TCP/IP’de ulaşım katmanı için TCP ve UDP olmak üzere iki…


DAHA FAZLA

HOTSPOT NEDİR?

Hotspot kamusal alanda kablosuz yerel ağdan internete erişim olanağı sağlayan…


DAHA FAZLA

M2M NEDİR?

Machine-to-Machinem2m, farklı cihazların bir biri ile kablolu yada kablosuz haberleşmesini…

DAHA FAZLA

L3 AĞ KATMANI NEDİR?

Ağ katmanı OSI başvuru modelinde 3. Katmanda yer alır. Bu…


DAHA FAZLA

ARP NEDİR?

Yerel ağların oluşturulmasında en çok kullanılan ağ arayüzü Ethernet’ tir.…


DAHA FAZLA

PPPOE NEDİR?

PPPoE protokolü ethernet çerçevelerinde(frames) Point to Point Protokolü çerçevlerini kapsüllemek…


DAHA FAZLA

FXS, FXO NEDİR?

FXS (Foreign Exchange Station), telefonunuzu bağladığınız portun adıdır. FXO (Foreign…

DAHA FAZLA

RES NEDİR?

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji Türkiye’nin ihtiyacına önemli ölçüde katkı…


DAHA FAZLA

EN 50159-1 DERMİYOLU GÜVENLİK STANDARTLARI

Demiryolu sistemleri için hazırlanmış bulunan, güvenlik temelli haberleşme ağları oluşturmaya…


DAHA FAZLA

JES NEDİR?

Jeotermal kaynak yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının…


DAHA FAZLA

DEMİRYOLLARINDA VERİ İLETİMİ VE TRANSMİSYON SİSTEMLERİ

Demiryolu işletmeciliğinde yolun verimli kullanılması ve aksaklıkların önlenmesi için haberleşme…

DAHA FAZLA

MTTR, MTBF NEDİR?

MTTR birden fazla açılımı olan bir kısaltmadır. Her bir açılım…


DAHA FAZLA

MİLEGATE İLE ETHERNET HALKA KORUMA ANAHTARLAMASI

Kesintisiz Haberleşme Sistemlerinin (MCS) varolan iletişim ağlarında son derece iyi…


DAHA FAZLA

HES NEDİR?

Hidroelektrik Enerji, suyun belirli bir miktar yükseklik ile sahip olduğu…


DAHA FAZLA

TES NEDİR?

Belirli yakıtlar kullanılarak ya da doğal ısı kaynakları kullanarak elektrik…

DAHA FAZLA

POE NEDİR?

PoE, İngilizce Power over Ethernet teriminin baş harflerinden teşekkül eden…


DAHA FAZLA

SFP NEDİR?

SFP Small Form Pluggable sfp-sample kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir…


DAHA FAZLA

GOOSE NEDİR?

GOOSE, “Generic Object Oriented Substation Events” ifadesinin baş harflerinden oluşan…


DAHA FAZLA

SU TAŞKINI İKAZ SİSTEMİ NEDİR?

AVD tarafından geliştirilen “Su taşkını ikaz sistemi”, başta insan hayatı…

DAHA FAZLA

DGÇS NEDİR?

Doğal gaz çevrim Santralleri (DGÇS) kurulum ve işletme kolaylığı sebebi…


DAHA FAZLA

ERPS NEDİR?

ERPS (Ethernet Ring Protection Scheme), Carrier Ethernet Networkleri için yeterli…


DAHA FAZLA

SNMP NEDİR?

SNMP İngilizce “Simple Network Management Protocol” kelimelerinin baş harflerinden oluşan…


DAHA FAZLA

VPLS NEDİR?

VPLS (Virtual Private LAN Service) Sanal özel yerel ağ hizmeti…

DAHA FAZLA

TEİAŞ OPGW SİSTEMLERİ ÜZERİNDEN VERİLEBİLECEK FARKLI SERVİSLER

OPGW, Optical Ground Wire kelimelerinin kısaltmasıdır. Elektrik şebekeleri üzerinden giden…


DAHA FAZLA

MPLS NEDİR?

MPLS (Multi Protocol Label Switching) 2. katmanındaki (layer 2) anahtarlama(switching)…


DAHA FAZLA

MPLS-TP NEDİR?

MPLS-TP (Multi Protocol Label Switching Transport Profile) MPLS Protokolünün bir…


DAHA FAZLA

RÖLE NEDİR?

Samuel Morse ile Joseph Henry telgrafın mucitleridir. Telgraf ile birlikte…

DAHA FAZLA

PLC (POWER LİNE CARRİER) NEDİR?

Enerji hattı üzerinden veri iletimi için kullanılan teknolojilere PLC (power…


DAHA FAZLA

G8032 V2 ETHERNET RİNG PROTECTİON SWİTCHİNG

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ethernet ring korumalı anahtarlama, G.8032…


DAHA FAZLA

SIL (SAFETY INTEGRİTY LEVEL) NEDİR?

SIL sertifikası bir sistemin SIF (Safety Instrumented Function) güvenilirliğini belirtir.…


DAHA FAZLA

RTU NEDİR?

RTU (İngilizce Remote Terminal Unit kelimelerinin kısaltması), içerisinde mikroprosesör kontrol…

DAHA FAZLA

IEC 61508, EN 50126, EN 50128 VE EN 50129 NEDİR?

IEC 61508 serisi; elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik cihazlarının yardımıyla…


DAHA FAZLA

SES VE VERİ HABERLEŞMESİNDE 64 KBPS BAND GENİŞLİĞİNİN KULLANILMASI

Her şey telefon görüşmelerinin 64Kbps olarak yapılmasına karar verilmesiyle başlamıştır.


DAHA FAZLA

MUX NEDİR?

MUX cihazının çalışma mantığı SDH cihazları ile tamamen aynıdır, tek…


DAHA FAZLA

DXC, CROSS CONNECT NEDİR?

Cross connect SDH ve MUX cihazları üzerinden yapılan en önemli…

DAHA FAZLA

TEİAŞ

TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi kelimlerinin baş harflerinden oluşan…


DAHA FAZLA

DWDM NEDİR? NEREDE KULLANILIR, NE AVANTAJ SUNAR?

DWDM, (Dense Wavelength Division Multiplexing) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir…


DAHA FAZLA

AŞIRI AKIM RÖLESİ NEDİR?

Aşırı akım rölesi, cihazların akım trafolarına bağlanan bir koruma rölesidir.…


DAHA FAZLA

VERİNİN KORUNMASI VE ÇALINMASI

Gerek işletmelerin gerekse de bireylerin kendilerine ait ve başkası tarafından…

DAHA FAZLA

IP KODUNUN DÜZENLENMESİ

Bir karakteristik rakamın belirtilmesinin gerekli olmadığı durumda, bunun yerine “X”…


DAHA FAZLA

SET TOP BOX (STB) NEDİR?

Set Top Box (STB) (set-top unit olarak da adlandırılabilmektedir.) sayısal…


DAHA FAZLA

YARIKLI KABLO (LEAKY CABLE) NEDİR?

Yarıklı kablo tünel ve yer altı madenleri gibi ortamlarda kullanılan…


DAHA FAZLA

TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE ASKERİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI NEDİR?

Elektrikli veya mekanik bir cihazın sağlıklı bir şekilde çalışabildiği sıcaklık…

DAHA FAZLA

INHAND NEDİR?

InHand Networks, endüstriyel M2M ürünleri ve çözümleri sunmak amacı ile…


DAHA FAZLA

RF OVER FİBER (RFOF) NEDİR?

Telsiz sinyallerinin fiber optik kablo üzerinden iletilmesi RFoF Telsiz işaretlerinin


DAHA FAZLA

M-BUS NEDİR?

M-Bus Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus adından da…


DAHA FAZLA

UBNT NEDİR?

UBNT, kablosuz network cihazları üreten bir ABD markasıdır. Ubiquiti Networks…

DAHA FAZLA

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER NEDİR?

Temassız Kızılötesi (Infrared) Termometre, Ateş Ölçer Temassız Termometreler, ateş ölçer,…


DAHA FAZLA