Skip to main content

AĞ, NETWORK CİHAZLARI

REPEATERLAR (HUB)

Repeater’lar OSI modelinin fiziksel ka0tmanında çalışır. Ortam mesafesini ve PC, Hosts sayısındaki sınırlamaları aşmak için kullanılırlar. Repeater bir kablodan gelen sinyali okur ve aynısını tekrar oluşturarak diğer segment’lere göderir. Frame’leri çoğaltıp tüm PC’lere gönderirken karar mekanizmasına sahip değildirler. Ancak aynı ortam erişim protokolünü kullanan segmentleri birbirine bağlayabilirler (Etherneti ethernete).

TEKRARLAYICI (REPEATER)

Tekrarlayıcılar OSI’nin fiziksel katmanda çalışan cihazlardır. Tekrarlayıcının temel görevi bir fiziksel ortamdan (kablo, fiber-optik, radyo dalgası vs.) sinyali alıp kuvvetlendirip diğer fiziksel ortama vermektir. Ağların fiziksel büyüklük sınırlarını daha da genişletmek amacı ile kullanılanılır.

Temelde bir ağın genişletilmesi amacı ile kullanılan tekrarlayıcılar çok kolay kurulmaları, çok az bakım gerektirmeleri ve fiyatlarının ucuz olması sebepleri ile çok popüler cihazlardır.

KÖPRÜ (BRİDGE)

Modern, protokol-şeffaf köprüler OSI referans modelinin veri iletim (data link) katmanında çalışırlar Köprü cihazları temelde bağımsız iki ağın (farklı ağ teknolojilerini kullanabilirler- Ethernet ve Token-Ring gibi) birbirine bağlantısı için kullanılırlar. Bir köprü bağladığı alt ağların üstündeki tüm trafiği yürütür. Her paketi okur, paketin nereden geldiğini ve nereye gittiğini görmek için MAC (Media Access Control)-katman kaynağını ve hedef adresini inceler. Bu süzme yeteneği bir repeater’daki yerel veri trafiğinin diğer repeater’lar üzerine geçmesini engellemek için etkili bir hizmet sağlar.

YÖNLENDİRİCİ (ROUTER)

Yönlendiriciler OSI referans modelinin ağ (network) katmanında çalışırlar. Bir köprü sadece paketlerin kaynağını ve gittiği yerin adresini kontrol ederken bir yönlendirici ağın tüm haritasını tutar ve paketin gittiği yere en iyi yolu belirleyebilmek için tüm yolların durumunu inceler. Yönlendirici farklı fiziksel yapıda olan ve farklı protokolleri çalıştıran yerel ya da geniş alan ağlarının birbirleri ile olan bağlantısında kullanılır. Bir yönlendirici, OSI referans modelinin ağ katmanında genel olarak tanımlanan protokollerle, yerel bölge ağlarını geniş bölge ağlarına bağlar.