Skip to main content

ARP NEDİR?

Yerel ağların oluşturulmasında en çok kullanılan ağ arayüzü Ethernet’ tir. Sistemlere Ethernet arayüzü görevi gören ağ kartları takılarak kullanıcı bilgisayarlar LAN ‘lara kolayca eklenmektedir. Ethernet arayüzleri birbirlerine veri paketi göndermeleri için, kendilerine üretim sırasında verilen fiziksel adresleri kullanırlar; 48 bit olan bu fiziksel adresler(MAC) her biri için farklıdır. Ancak TCP/IP protokolünün kullanıldığı ağlarda 32 bit olan IP adresi kullanılır. IP adreslerinin asıl kullanımı internettir. Lokal ağlarda MAC adresleri ile ağ içindeki ağ cihazları birbirinden haberdar olabilir. Bunun için sistemlerde adres çözümleme protokolü olan ARP( İngilizce:Address Resolution Protocol ) ve ARP tabloları kullanılır.

ARP İSTEK PAKETİNİN GÖNDERİLMESİ

Bir paketin yerel ağda bir sisteme gönderilebilmesi için IP adresinin yanında donanım adresinin de bilinmesi gerekir. IP, bu fiziksel adresi öğrenebilmek için yerel ağdaki tüm bilgisayarlara özel bir sorgulama paketi yollar. ARP istek paketi ( İngilizce: ARP request packet ) olarak anılan bu pakette alıcı sistemin IP adresi vardır ve bunun karşılığı olan fiziksel adresin gönderilmesi istenir. Ağ üzerindeki ARP’ leri etkin olan tüm cihazlar bu istek paketlerini görürler ve kendilerini ilgilendiriyorsa istek paketini gönderen yere fiziksel adreslerini gönderirler.

Bazı düğümler fiziksel adres öğrenme süreçlerini azaltmak için, diğer sistemlerin ARP sorgulamalarını sürekli dinleyerek kendi ARP tablolarını güncel tutabilirler. Böylece kendisi daha önce herhangi bir aktarım yapmasa bile, diğer sistemlerin IP-fiziksel adres dönüşüm bilgisine sahip olurlar.

Ayrıca ARP, IP adreslerini fiziksel adreslere haritalamasının dışında özel donanım tiplerinin tanımlanmasına da izin verir.