Skip to main content

AŞIRI AKIM RÖLESİ NEDİR?

Aşırı akım rölesi, cihazların akım trafolarına bağlanan bir koruma rölesidir. Aşırı akım rölesi, bağlı olduğu cihazların akım fazlarını sürekli olarak ölçmektedir. Herhangi bir arıza fark edilirse aşırı akım rölesinden beklenen şey; üzerinde oluşturulan uygulama senaryosuna göre devre kesici röleyi uyarmak, bunala bağlı alarmları çalıştırmak ve arıza anını ve olayları kaydetmektir. Aşırı akım rölesinin üzerindeki koruma fonksiyonlarının birbirinden bağımsız olması ve kendine has ayar grupları ile verileri kayıt altına alması beklenmektedir. Geleneksel akım trafosu ölçümünün kullanıldığı aşırı akım rölesi, koruma fonksiyonlarını bu şekilde sağlar.

Koruma devreye girdiğinde çıkış kontaklarına başlatma ve trip sinyallerinin gönderildiği bir matrisin çalışmasıyla koruma aşamalarını hayata geçirir.

Aşırı akım rölesinde, ayarlı aşırı akım ünitesi ve devre kesici arıza koruma ünitesine sahip olması gerekmektedir. Ayarlaması yüksek ve düşük olacak şekilde yapılan röle, bağlı olduğu cihazı her iki türlüde koruma altına almış olur. Rölelerin arıza kayıt modülü ve bunun modülün yönetilebildiği bir HMI ekranına sahip olması beklenir. Bu sayede hem uzaktan hem de cihazın yanından yönetim mümkün hale gelmektedir. Başlatma sinyalleri milisaniye (ms) seviyesinde yapılmalıdır. Buradaki hız üreticiye göre değişkenlik gösterse de beklenen tepki değeri düşük akımda elli (50) ms, yüksek akımda otuz(30) ms civarındadır.

Aşırı akım rölesinde kayıt işlemi, örneklenen frekans aralığına göre hareket eder. Anlık olarak ölçülen sinyaller ve/veya değerlerin RMS eğrileri oluşturularak karşılaştırmalar buradan yapılmaktadır. Bu seviyede bir koruma sağlayacak rölenin enerji beslemesi yedekli olmalıdır. Mümkünse farklı kaynaklardan beslenerek hem kart hem de kaynak yedekliliği sağlanmalıdır.

Aşırı akım rölelerinin kendi üzerinde çalışan bir koruma senaryosu olsa da, rölenin yazılım ve elektronik aksamlarını denetleyene bir sistem olması gerekmektedir. Bu sistem rölenin üzerindeki ışıklı (LED’ler, güç girişleri, alarm ışıkları vs.) denetleyerek burada oluşacak arızaları da kayıt altına almak, bunun için oluşturulan senaryoya göre ilgili yerlere bilgi vermesi beklenmektedir.

Aşırı akım rölesi, farklı haberleşme protokolleri ile veri iletişimi sağlayabilmektedir. Bu yapısıyla farklı sistemlerden de izleme ve kontrol imkanı sunar.