Skip to main content

CİSCO VLAN YAPILANDIRILMASI

VLAN YAPILANDIRMASI

ÖNCELİKLE AĞ ANAHTARI ÜZERİNDE VLAN İSİMLERİ TANIMLANIR.

 • Switch>enable
 • Switch#vlan database
 • Switch(vlan)#vlan 3 name vlan 3
 • Switch(vlan)#vlan 4 name vlan 4
 • Switch(vlan)#exit
 • APPLY completed.
 • Exiting…

Ağ anahtarı üzerinde iki VLAN yapısı tanımlamış olduk. Şimdi 1,2,3 ve 4 nolu portları bu VLAN yapılarına dahil edeceğiz. 1 ve 2 nolu portları VLAN 3’ e, 3 ve 4 nolu portları VLAN 4’e atıyoruz;

 • Switch>enable
 • Switch#configure terminal
 • Switch(config)#interface fastethernet 0/1
 • Switch(config)#switchport mode access
 • Switch(config)#switchport access vlan 3
 • Switch(config)#interface fastethernet 0/2
 • Switch(config)#switchport mode access
 • Switch(config)#switchport access vlan 3
 • Switch(config)#interface fast ethernet 0/3
 • Switch(config)#switchport mode access
 • Switch(config)#switchport access vlan 4
 • Switch(config)#interface fast ethernet 0/4
 • Switch(config)#switchport mode access
 • Switch(config)#switchport access vlan 4

Portları VLAN yapıları içine dahil etmiş olduk. Switch#show vlan brief komutuyla portların durumunu kontrol edebiliriz. Şimdi VLAN’ları test edelim. Oluşturulan yapıda farklı VLAN grupları içerisindeki portların birbiriyle haberleşmemesi gerekmektedir. Portlara bağlı bilgisayarlara sırasıyla 192.168.1.1/1.2/1.3/1.4 IP’ lerini atadık. 1 nolu bilgisayarın çalıştır komutunu açıp cmd yazıyoruz. Ekrana gelen DOS komut kümesine ping 192.168.1.2 yazıp enter’a basıyoruz. 1 ve 2 nolu portlar farklı VLAN grupları içerisinde olduğundan birbirlerine data gönderemezler ve ping isteği başarısız olur. Şimdi de aynı VLAN grubu içerisinde olan bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı kontrol edelim. 1 nolu porta bağlı bilgisayarda yine DOS sistemini açıp ping 192.168.1.3 yazıyoruz. Bilgisayarlar ortak bir VLAN grubunda tanımlandığı için ping isteği başarıyla sonuçlanacaktır.

VLAN TRUNK YAPILANDIRMASI

Bu bölümde iki ağ anahtarını birbirine bağlayacağız. Ama önce her iki ağ anahtarı üzerinde VLAN ları tanımlayacağız. Bu işlemden önce ağ anahtarlarına isim verelim;

 • Switch>enable
 • Switch(config)#
 • Switch(config)#hostname Grim
 • Grim(config)#

İlk ağ anahtarını grim ismiyle tanımlamış olduk. Şimdi de diğer ağ anahtarını isimlendirelim;

 • Switch>enable
 • Switch(config)#
 • Switch(config)#hostname Throl
 • Throl(config)#

Diğer ağ anahtarını da throl olarak isimlendirdik. Artık konfigürasyona geçebiliriz.

 • Grim>enable
 • Grim#vlan database
 • Grim(vlan)#vlan 3 name vlan 3
 • Grim(vlan)#vlan 4 name vlan 4
 • Grim(vlan)#exit
 • APPLY completed.
 • Exiting…

Bu kısımda 1 nolu ağ anahtarında VLAN3 ve VLAN4 yapılarını tanımlamış olduk. Aynı işlemi 2. ağ anahtarı içinde yapıyoruz;

 • Throl>enable
 • Throl#vlan database
 • Throl(vlan)#vlan 3 name vlan 3
 • Throl(vlan)#vlan 4 name vlan 4
 • Throl(vlan)#exit
 • APPLY completed.
 • Exiting…

VLAN ‘ları her iki ağ anahtarında da tanımlamış olduk. Portları VLAN’lar içerisine atayacağız. Birinci ağ anahtarındaki 1 nolu portu VLAN 3’e, 2 nolu portu VLAN 4’e, ikinci ağ anahtarındaki 1 nolu portu VLAN 3’e, 2 nolu portuysa VLAN 4’e atıyoruz.

 • Grim>enable
 • Grim #configure terminal
 • Grim (config)#interface fastethernet 0/1
 • Grim (config)#switchport mode access
 • Grim (config)#switchport access vlan 3
 • Grim (config)#interface fastethernet 0/2
 • Grim (config)#switchport mode access
 • Grim (config)#switchport access vlan 4

İlk ağ anahtarına portları atamış olduk. Aynı işlemi ikinci ağ anahtarı içinde yapıyoruz.

 • Throl>enable
 • Throl #configure terminal
 • Throl (config)#interface fastethernet 0/1
 • Throl (config)#switchport mode access
 • Throl (config)#switchport access vlan 3
 • Throl (config)#interface fastethernet 0/2
 • Throl (config)#switchport mode access
 • Throl (config)#switchport access vlan 4

Her iki ağ anahtarında da VLAN’ları tanımladık ve portları VLAN’lar içine yerleştirdik. Artık ağ anahtarlarını trunk hatla bağlayabiliriz. Burada 4 nolu port trunk portu olarak seçildi.

 • Grim>enable
 • Grim #configure terminal
 • Grim #interface fastethernet 0/4
 • Grim #switchport mode trunk
 • Grim #switchport trunk allow vlan3
 • Grim #switchport trunk allow vlan4
 • Grim #exit
 • APPLY completed
 • Exiting…

Birinci ağ anahtarının 4. Portu trunk hat oldu ve vlan3 ve vlan4’ün geçişine izin verildi. Aynı yapılandırmayı ikinci ağ anahtarı içinde yapıyoruz;

 • Throl>enable
 • Throl #configure terminal
 • Throl #interface fastethernet 0/4
 • Throl #switchport mode trunk
 • Throl #switchport trunk allow vlan3
 • Throl #switchport trunk allow vlan4
 • Throl #exit
 • APPLY completed
 • Exiting…

Ağ anahtarlarını birbirine trunk hatla bağladık. Birinci ağ anahtarındaki 1 nolu porttan ikinci ağ anahtarındaki 1 nolu porta ping attığımızda iletimin olduğunu göreceğiz. Çünkü her iki portta aynı VLAN grubu içerisinde tanımlıdır. Oysa ilk ağ anahtarındaki 1 nolu porttan ikinci ağ anahtarındaki 2 nolu porta ping attığımızda başarısız olacaktır. Bu portlar farklı VLAN grupları içerisindedir.