Skip to main content

CNG NEDİR?

CNG İngilizce “Compressed Natural Gas” metninin ilk harflerinden oluşan bir kısaltma olup “Sıkıştırılmış Doğal Gaz” demektir. Günümüzün en önemli enerji kaynaklarından olan doğal gazın kaynağından son kullanıcıya ulaştırılması önemli bir konu haline gelmiştir.

Doğal Gaz büyük ölçüde boru hatları ile iletilmektedir. Bazı bölgelerin coğrafi şartlarının boru hattı imalatını imkânsız veya çok pahalı kılmasından dolayı, boru hattı ile doğal gazın iletilemediği noktalara gazı iletmenin alternatif bir yolu da CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz)’dir.