Skip to main content

DGÇS NEDİR?

Doğal gaz çevrim Santralleri (DGÇS) kurulum ve işletme kolaylığı sebebi ile modern enerji üretim teknikleri arasında önemli bir yer almaktadır. Doğal gaz bir gaz karışımı olmak ile birlikte ağırlıklı olarak (%95 – %99) Metan gazı içermektedir. Bu sebeple doğal gaz kullanılan sistemlerde çok az zararlı gaz emisyonu oluşur. Bunun yanı sıra yaygın doğal gaz ağı ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında doğalgaz çevrim santrallerinin daha yaygın kurulabilmesine imkan sağlamaktadır. Doğalgaz çevrim santrallerinde temel çalışma prensibi doğalgazın yanması sebebi ile ortaya çıkan enerjinin elektrik ısı veya soğutma enerji olarak dönüştürülmesidir.

Doğal gaz çevrim santralleri (DGÇS) dgcs-tribun enerji üretim yöntemleri olarak tek çevrimli (Single Cycle) , iki çevrimli (Dual Cycle veya Co-Generation) ve üç çevrimli (Triple Cycle veya Tri-Generation) olarak sınıflandırılmaktadır. Tek çevrim doğal gaz çevrim santrallerinde yalnız elektrik üretilmektedir, iki çevrimli santrallerde ise elektrik ve ısı üretilmektedir, bu santrallerin ikincil ısı enerjileri buhar sıcak su veya elektrik olarak değerlendirilebilmektedir. Üç çevrimli doğal gaz santrallerinde ise elektrik, ısı ve soğutma enerji elde edilmektedir. Yine bu sistemlerde de elde edilen atık ısı elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir.

Doğal gaz çevrim santralleri (DGÇS) elektrik üreten ana ekipman bakımından da ikiye ayrılabilir. Gaz motorlu doğal gaz çevrim santralleri genellikle küçük kapasitele enerji üretimlerinde tercih edilirken gaz türbinli doğal gaz çevrim santralleri yüksek kapasiteli enerji üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Doğal gaz çevrim santrallerinin kapasiteleri 1 MWatt’dan başlayıp 3000 Mwatt üzerine çıkabilmektedir.

Doğal gaz kombine çevrim santrallerinin en önemli ünitelerinin başında otomasyon sistemleri gelmektedir. Doğal gaz çevrim santrallerinin DCS tabanlı kontrol sistemleri ile yine sistemin gaz arzının sağlayan RMS A ( Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) RTU veya DCS tabanlı kontrol sistemleri firmamız tarafından sağlanabilmektedir. Firmamız ex-proof alanda tecrübe sahibi olup bir çok kombine çevrim santrali RMS A otomasyon sistemini başarı ile tamamlamıştır. RMS A Otomasyon sistemlerinde yer alan akış bilgisayarı (flow computer), gaz kromotograf (gas chromotagraphy), basınç ve sıcaklık transmitter (pressure and temperature transmitter) ve diğer akıllı ölçüm ekipmanları da yine firmamız tarafından temin edilmektedir.

Doğal gaz çevrim santrallerinde önemli bir yer alan diğer sistem ise TEİAŞ iletişim gerekliliklerinin yerine getirilmesi için kurulan OPGW sistemleridir. OPGW bir haberleşme sistemi olup elektrik üretim tesislerinin TEİAŞ merkez SACADA ile haberleşmesini sağlamaktadır. TEİAŞ 50 MWatt üzerinde tüketim değeri olan tüketiciler ile üreticilerin tümünün bazı bilgilerinin OPGW sistemi yoluyla TEİAŞ merkez SACADA’ya gönderilmesini zorunlu kılmaktadır. Firmamız AVD teknoloji OPGW sistemleri konusunda bir hayli tecrübeye sahip olup daha önce doğrudan TEİAŞ a çözüm sağladığı gibi bir çok HES, RES, DGÇS, ITM ve JES tesislerine OPGW çözümleri sunmuştur. Firmamız AVD Teknoloji OPGW proje referans bilgilerine ve OPGW proje fiyatlarımıza satis@avd.com.tr e posta adresine yazarak ulaşabilirsiniz.