Skip to main content

DS1963S GÜVENLİK ANALİZİ

DS1963S GÜVENLİK ANALİZİ

DALLAS DS1963S SECURITY ANALSIS

DS1963S2İN ANALİZİ 3 KISIMDA YAPILABİLİR:

 • Executive Summary (Gerçeklenen analizin özeti)
 • Model Analysis (Model analizi-DS1963S fonksiyonları ile gerçeklenen genel bir analiz)
 • Servis Analysis (Servis analizi)
 • DS1963S küçük bir elektronik cüzdandır.
 • DS1963S’te Secure Hash Standard (SHS) kripto algoritması kullanılır.
 • DS1963S’in kendi içindeki bilgilerini dış müdahalelere karşı koruyacak mekanizması vardır.
 • DS1963S gizli bellek sayfalarındaki bilgiler için yeterli güvenlik ve koruma sağlar.
 • DS1963S’in data sayfalarına yazmayı önleme kabiliyeti olduğundan DS1963S’teki aynı bellek data sayfalarına farklı kullanıcılar girebilir veya kullanabilir. Bu da DS1963S’i kullananlar için problem çıkarabilir ve uygulamalar arasındaki koordinasyonu gerektirebilir.
 • DS1963S, istenmeyen ve yetkisiz kullanıcılardan, depolanmış bilgilerin bütünlüğünü koruyan esnek ve basit bir yapıya sahip cihaz olarak düşünülebilir.
 • DS1963S gizli ve parasal değerlerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.
 • DS1963S’te titizlikle korunan 2 değer vardır: Parasal değerler ve gizli değerler farklı yollarla korunur. Bunların korunmasında “tekrarlanamayan yazma sayacı mekanizması” işletilir.

DS1963S’İN 2 TİP KOMUT SETİ VARDIR:

 1. wire ROM fonksiyonları, DS1963S’i 1- wire bus sistemi üzerinden kontrol etmek için kullanılır.
  • Özel bellek fonksiyonları, DS1963S’in “para kesesi” şeklinde kullanılmasını sağlar. Bu fonksiyonlar gizli ve değerli bilgilerin depolanmasına imkan verir.
  • Write Scratchpad, Read Scratchpad, Copy Scratchpad, Match Scratchpad, Erase Scratchpad, Read Memory, Read Authenticated Page, Compute SHA DS1963S’in başlıca komutlarıdır.
  • Validate Data Page ve Sign Data Page komutları DS1963S bir coprocessor olarak kullanıldığında uygulanan komutlardır.
  • Compute Challenge komutu host taraf için bir doğrulama mekanizması oluşturur.
 2. Authenticate Host komutu, host tarafın kimliğini doğrulamak için kullanılır.
  • Compute First Secret fonksiyonu DS1963S için gizli bir değerin oluşturulmasını başlatır.
  • Compute Next Secret fonksiyonu da bir önceki komut gibi çalışır.
  • Known Answer Test, DS1963S her powered-up olduğunda gerçekleşen self-testtir. Bilinen doğru bir çıkış verisiyle algoritma işletilerek SHA-1 algoritması test edilmiş olacaktır. Önceden hesaplanan çıkış verisiyle yeni hesaplanan eşitse testten geçilmiş olur.
  • Continuous Random Number Generator Test ise DS1963S tarafından her random sayı üretildiğinde gerçekleşmesi gereken bir testtir.