Skip to main content

DWDM NEDİR? NEREDE KULLANILIR, NE AVANTAJ SUNAR?

DWDM, (Dense Wavelength Division Multiplexing) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe karşılığı Yoğun Dalgaboyu Bölmeli çoğullama anlamına gelir.

DWDM genel olarak bir tek fiber optik koablo (tek kıl) üzerinden birden fazla bilginin birbirini etkilemeden taşınması için kullanılır. Pratikte fiber optik kablonun bant genişliği sınırsız kabul edilebilir. Şu an kullanmakta olduğumuz en yüksek hızlar bile (1 Gbps, 10 Gbps, 100 Gbps) fiber optik kablonun bant genişliğinin çok az bir bölümünü kullanmaktadır. Mevcut kablonun daha fazla bilgi iletmek için kullanılması özellikle fiber optik kablo yatırımının çok pahalı olduğu yerlerde çok büyük önem arz etmektedir. Örneğin deniz altı fiber kabloda ilave kablo çekmek çok pahalıdır. Yada İstanbul gibi bir metropolde her gün kazı yapmak ve yeni kablo döşemek için izin almak kolay olmamaktadır.

DWDM sistemleri farklı bilgileri farklı dalgaboyu kullanan taşıyıcılar kullanarak iletmektedir. Her bir işaret farklı bir dalga boyu üzerinden iletildiği için aynı kablodan iletilen diğer bilgiyi etkilememektedir.

DWDM sistemin nasıl çalıştığını anlamak için FM radyo örneği verilebilir. Çamlıca tepesinden birden fazla radyo yayın yapmakta ve yolda onlarca araba radyo dinlemektedir. Herkes kendi dinlemek istediği radyo frekansını ayarladığında sadece ilgili frekeansı dinlemektedir. Radyo diğer frekanslardan gelen işaretleri filtreler kullanarak süzerek onaların dinlediğiniz radyoyu etkilemesini engellemektedir.

DWDM sisteminde de her bir işaret için faklı frekansta (dalgaboyu300.000.000/frekans demektir) taşıyıcı ile iletir. Karşıda birden fazla alıcı sadece kendi frekansına kilitlenmiş işaretleri alır. Farklı dalga boyu ynı zamanda farklı renk anlamına da gelir. Sadece kırmızı, sadece sarı veya sadece mavi renk gibi.
WDM sistemleri kablodan aynı fzla bilgi iletmek amacı dışında fiber ring kurmak ve bu ring üzerinden farklı servisler sunmak için de kullanılır.

İnsanların iletişim ihtiyaçları arttıkça DWDM sistemlerinin popülerliği artacaktır.