Skip to main content

DXC, CROSS CONNECT NEDİR?

CROSS CONNECT NEDİR?

Cross connect SDH ve MUX cihazları üzerinden yapılan en önemli işlemdir. Cross Connect bu dokümanın ilerleyen kısmında DXC olarak ifade edilecektir.

Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi SDH ve MUX cihazları küçük data kanallarını dah büyük kapasiteli data kanalları içerisinden taşınmasını sağlayan cihazlardır.

MUX CİHAZLARINDA DXC

MUX cihazları çıkış olarak 2Mbps (E1) data kanallarını kullanırlar. E1 data kanalları MUX cihazları için çıkış data kanallarıdır.

E1 data kanalı 32 adet 64Kbps’lik küçük data kanalından oluşur. Diğer bir ifade ile E1 içerisinde 32 adet daha küçük data kanalı taşınır.

Her bir E1 işaretinin içerisindeki 32 adet küçük data kanalının bir adı vardır ve bu data kanalları sıralıdır. Birinci küçük data kanalının adı TS0 (Time Slot Sıfır) iken, sonuncu küçük data kanalının adı TS31’dir.

MUX Cihazlarında DXC

Yukarıdaki resimde görüldüğü üzere E1 işaretinin yapısında 32 adet artarda sıralanmış 32 adet küçük data kanalı vardır. Bu e1 işareti MUX cihazının çıkışındadır. MUX cihazının girişinde olan 64Kbps’lik data kanalları bu E1 işareti içerisindeki TS’lara bağlanır. Bu bağlama işlemine DXC (Cross Connect, Çapraz Bağlama) denir.

E1 işareti içerisinde TS0 ile TS16 genellikle küçük data kanalları için kullanılmazlar, bu TS’lar sinyalleşme için kullanılır. Bazı durumlarda bu TS’larda kullanılabilir.

TS0 ile TS16’nın sinyalleşme için kullanılması sonucunda bir E1 işareti içerisinde 30 adet kullanıcı TS’u kalır. 30 adet TS, 30 adet telefonun bir E1 kanalı içerisinden taşınabilmesi demektir.

MUX Cihazlarında DXC

Yukarıdaki resimde basit bir DXC örneği verilmiştir. MUX’a bağlı olan yeşil telefon E1 içerisinde TS2 içerisine yerleştirilmiştir. Bu yerleştirme işlemine DXC (Cross Connect) denir. Aynı şekilde mor telefonda TS30 içersine yerleştirilmiştir.

Bu yerleştirme işlemi MUX cihazı üzerinde yapılır ve bu işleme cross connect denir.

Her iki mux üzerinde de aynı işlemi yaparak aynı TS’larda olan telefonların birbiri ile haberleşmesi sağlanabilir.

MUX ÜZERİNDEN ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME (Bİ-DİRECTİONAL)

MUX cihazları topladıkları küçük data kanallarını, 32 küçük kanal kapasiteki olan E1 işaretleri üzerinden SDH cihazlarına doğru taşırlar.

MUX cihazlarının çıkışı olan E1 işaretlerini gidiş gelişli otobanlara benzetilebilir. Her bir E1 işareti içerisinde 32 şeritli geliş ve 32 şeritli gidiş yolu bulunmaktadır. Birinci geliş ve birinci gidiş şeridi TS0’ı oluşturmaktadır.

MUX üzerinden Çift Yönlü Haberleşme (Bi-directional)

Yukarıdaki resimde göründüğü gibi her TS’un bir gelişi ve bir de gidişi vardır. Geliş diye ifade edilen kanallara RX, gidiş diye ifade edilen kanallara TX denir.

RX ve TX kanallarının sayesinde aynı anda hem bilgi gönderilebilir hem de bilgi alınabilir.

RX ve TX kanalının çalışmasına örnek olarak MUX üzerinden yapılan telefon görüşmesi verilebilir. MUX üzerinden telefon görüşmesi yapılırken sizin sesiniz, MUX cihazının TX kanallarından taşınır, duyduğunuz ses ise MUX cihazının RX kanallarından taşınır.