Skip to main content

G8032 V2 ETHERNET RİNG PROTECTİON SWİTCHİNG

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ethernet ring korumalı anahtarlama, G.8032 kapsamında 50 ms’den kısa zamanda hat kopmalarını telafi edebilen, ring topoloji ile çalışan ve ethernet seviyesinde bir çevrim oluşmasını engelleyen, ITU-T tarafından yayınlanmış bir “ethernet trafik” tavsiyesidir. G.8032v1 tekli ring topolojiyi tariflerken, G.8032v2 çoklu ring veya merdiven topolojiyi desteklemektedir.

ERPS korumalı anahtarlama mekanizmasını ve ethernet seviyesi ağ ringleri tanımlar. Ethernet Ring geniş alan çoklu bağlantıyı mümkün kılan bir topolojidir. Bu tavsiye ile tanımlanan mekanizma oldukça yükse erişebilirlik sağladığı gibi bir çevrim (loop) oluşmasına asla müsaade etmez. Oluşacak herhangi bir çevrim sistemi tamamen çalışamaz hale getirecektir.

Her bir ethernet ring düğümü, aynı ringe dahil olan komşu düğümlere iki bağımsız bağlantı ile bağlanır. Bir ring bağlantısı iki komşu ethernet ring düğümü tarafından oluşturulur. Ring bağlantıdaki bir porta ring port adı verilir. Bir ethernet ringde en az iki ethernet ring düğümü bulunmak zorundadır.

RİNG KORUMALI ANAHTARLAMA MİMARİSİNİN TEMELLERİ ŞUNLARDIR:

  • Asla çevrim (loop) oluşturma.
  • Öğrenme, iletme ve “Ethernet flow forwarding function (ETH_FF)” ile tanımlanan filtreleme veri tabanı mekanizmalarının kullanımı.

Çevrim oluşmasının engellenmesi trafiğin bir bağlantı hariç diğer tüm bağlantılardan yapılmasının garanti altına alınması ile sağlanır. Trafik akışının engellendiği bu bağlantıya ring koruma bağlantısı (Ring Protection Link) RPL denir. Normal şartlar altında RPL bloklanmış olarak bekler. RPL’e bağlı olan düğümlerden biri bloklama işinden sorumludur. Ethernet ringde bir hata oluşması durumunda RPL’i bloklayan düğüm, bloklamayı kaldırır (arıza RPL’de değilse) ve RPL’in trafik iletiminde kullanılmasına izin verir. RPL’in bloklanmasında ve serbest bırakılmasında diğer komşusu düğüm de görev alabilir.

G.8032V2:

G.8032 versiyon 2, tekil ringe eklenen birçok özelliği tanımlamaktadır. Bunlar:

  • Çoklu ring / merdiven ağ desteği
  • Sorun giderilmesi durumunda ilk haline dönme/dönmeme
  • Yönetimsel komutlar: belirli bir ring poru bloklamak için Forced Switch (FS), Manual Switch (MS)
  • Flush FDB (Filtering database) Logic, sistemdeki flush FDB işlemlerini ciddi seviyede azaltmaktadır.
  • Tekil bir ringde çoklu ERP desteği