GAZ KROMOTOGRAFI NEDİR?

Gaz Kromotografı gaz karışımlarının analizinde kullanılan bir cihaz olup, gaz hatlarından aldığı örnek gaz ile sisteme bağlanmış olan kalibrasyon gazlarını kıyaslamak sureti ile gaz kompozisyonunu tespit eder. Bu cihaz bazı durumlarda hat içerisindeki tek bir gazın oranını belirlemek amaçlı kullanılmak ile birlikte bazen tüm karışımın analizinde kullanılır.

Doğalgaz hatlarında da gazın enerji olarak karşılığını belirlemek amacı ile gaz kromotografı kullanılmaktadır. Bilindiği gibi doğalgazın büyük kısmını metan gazı oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kükürt, azot ve su buharı da bulunmakta olup gaz karışımında diğer gazların miktarı arttıkça kalori değeri düşmektedir. Bu sebeple ülkemiz doğalgaz dağıtım şebekesinde özellikle yüksek tüketim noktalarında (Şehir Doğalgaz Ölçüm İstasyonları ve yüksek kapasiteli Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonlarında (RMS A)) gaz kromotgraf cihazları kullanılmaktadır.

×