Skip to main content

GSM NEDİR?

GSM

“Mobil haberleşme için küresel sistem”(Global Systemfor Mobile Communications) Avrupa’da kullanılan bir 2. Nesil (2G) mobil haberleşme sistemidir.

1982’de Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı (EuropeanConference of Postal andTelecommunicationsAdministrations, CEPT)tarafından Avrupa’da ortak bir hücresel mobil sistemin geliştirilmesi amacıylaoluşturulan “Groupe Special Mobile” adlı grubun çalışmaları sonucu 1986’dasayısal bir mobil haberleşme sistemi olan GSM’nin kurulması kararlaştırılmıştır.

GSM900’ün standartlaştırılmasının ilk aşaması olan Faz 1, ETSI tarafından1990 yılında tamamlanmıştır ve GSM şebeke işletimi için gerekli tümtanımlamaları içermektedir. Faz 1’de 9,6 Kb/s’ye kadar hızda veri iletimi dedahilolmak üzere temel bazı hizmetler verilebilmekte olduğundan GSMstandartları 1995 yılında Faz 2 ile geliştirilmiştir. Faz 2 ile sabit şebekelerdekiISDN hizmetleri ile mukayese edilebilen çeşitli ek hizmetler de verilebilir halegelmiştir. 1996’da ETSI, GSM’e 3G yeteneklerini eklemeyi amaçlayan Faz 2+’yı geliştirmiştir.

Faz 2+ ile GSM’e akıllı şebeke (Intelligent Network, IN), mobil gelişmişmantık için özelleştirilmiş uygulamalar (Customized Application For MobileEnhancedLogic, CAMEL), gelişkin ses sıkıştırma ve açma yöntemleri ilegelişmiş tam oranlı (Enhanced Full Rate, EFR) ve uyarlamalı çoklu oranlı(Adaptive Multi-Rate, AMR) gibi ses kalitesini artıran kodlamayöntemleri eklenmiştir.

Haberleşme şebekelerinin genel tanımlarından hareketle halen Ülkemizde dekullanılmakta olan GSM şebekesi mobilistasyon, baz istasyon alt sistemi, şebeke anahtarlama alt sistemi olmaküzere yapısal olarak üç ana bileşene ayrılır.

GPRS

Genel paket telsiz hizmetleri (General packetradioservices,GPRS) sistemiGPRS, mevcut GSM şebekesi üzerinden yüksek hızlı ve uçtan uca paket veriiletişimini sağlayan bir teknolojidir. Noktadan noktaya ve noktadan çoknoktaya veri iletimi mümkündür. GPRS, internet gibi paket veri şebekelerinetelsiz erişimi basitleştiren ve geliştiren yeni bir taşıyıcı hizmetidir.

Veri şebekeleri ile bağlantıyı sağlayan GPRSGeçit Destek Düğümü (GPRS Gateway SupportNode, GGSN) vekullanıcılara ait veri trafiğini denetleyen GPRS Hizmet Destek Düğümü(Serving Gateway SupportNode, SGSN) elemanları ile GSM şebekesiüzerinde fazlaca değişiklik gerektirmeden kurulabilmektedir. Talep edilentrafiğe göre paralel GGSN cihazları kurularak GPRS şebekesi genişletilebilmektedir.

Her bir kullanıcıya 8 kanal veya her kanala 16 kullanıcı tahsisedilebilmektedir. Veri hızı kuramsal olarak 9 ila 115 Kb/s arasındadır.Uygulamada ise veri hızı 50 Kb/s seviyelerinde gerçekleşmektedir. GPRS veri hızlarınaerişebilmek için GPRS’yi destekleyen yeni bir terminal cihazı gerekmektedir. Veri iletimipaket anahtarlamaya dayanmaktadır.