Skip to main content

HDSL, SHDSL NEDİR?

HDSL (HİGH BİT RATE DİGİTAL SUBSCİBER LİNE – YÜKSEK HIZLI DİJİTAL ABONE HATTI)

ITU G.991.1 standardı, bakır bükümlü çift kabolarda yüksek frekans bölgesini kullanan ilk DSL teknolojisidir. ABD de yüksek hızlı senkron devreler özellikle yerel telefon taşıyıcı hatları ve aynı zamanda birleşik data hatları ve ses kanallarını taşımak için T1 taşıyıcılar üzerinde çalışan bir teknoloji olarak doğdu. İlk T1 taşıyıcı hatlarda AMI (alternate Mark Inversion) hat kodlaması kullanılıyordu mesafe problemleri olduğu için B8ZS kodlamaya geçildi ancak 1-1.2 mil aralıklarla tekrarlayıcı ihtiyacı ve bunun için enerji problemleri devam ediyordu.

Ptoblemleri çözmek için ilk Dhdsl_spectrum-2SL teknolojisinin kullanılması Ameraka’da oldu. 2B1Q hat kodlama tekniği kullanıldı bu bükülü kablo çifti üzerinden 784 Kbps veri iletim hızına imkan sağlıyordu. 2 bükümlü kablo çifti üzerinden 1.544 Mbps band genişiliğine ulaşıldı. Bu teknoloji hemen endüstrinin dikkatini çekse de E1 ve T1 hatlar arasındaki fark yüzünden Dünya’da yaygın kullanımı biraz zaman aldı. ITU tarafından yeni standartlar belirlendi ve HDSL ismiyle G.991.1 teknoojisi olarak standartlaştırıldı. Bu standartlarla iki bükülü kablo çifti üzerinden CAP(Carrierless Amplitude Pulse Modulation) kullanılarak 2.0 Mbps maksimum band genişliğine ulaşıldı.

HDSL ile T1 dan çok daha uzak mesafelere tekrarllayıcı kullanılmadan ulaşılabilindi (Tekrarlayıcısız T1 olarak da anılır). 24 gauge kablo ile tekrarlayıcı olmadan 12k feet, tekrarklayıcı ile 60kfmesafeye hizmet sağlayabiliyordu. İlk durumda POTS hizmeti verilemiyordu.Ancak yeni nesil HDSL standatrlarında bu mümkün. HDSL hem T1 hem E1 hızlarında kullanılabilir. Ve 64k nın katları şeklinde kanalize edilerek düşük bant genişliklerinde de hizmer vermek için uygundur.

HDSL, HDSL2 ve SDSL ve sonra SHDSL in temeli olmuştur.

HDSL2

6dB gürültü sınırı ile 2. Nesil HDSL standardıdır. HDSL ile aynı band genişiliğini sunar. Farkı tek çift bükümlü kablo üzerinden çalışması , mesafeye ve kablo inceliğine ile kalitesizliğine daha dirençli olmasıdır.

SDSL (SYMETRİC DİJİTAL SUBSCRİBER LİNE- SİMETRİK DİJİTAL ABONE HATTI)

E1-T1 taşıyıcılarıyla çalışan bir DSL çeşididir. Tek çift bükümlü kablo çifti üzerinden 3km ye kadar hizmet verilebilir. Aynı kablo üzerinde klasik ses servisi ile birlikte çalışamaz tüm band genişliğini kullanır.

SDSL özel bir teknolojidir, açık olarak standartlaştırılmamıştır. Bu yüzden genellikle sadece aynı üretici şirketin cihazları arasında çalışır. ITU-T tarafından Şubat 2001 de standartlaştırılmış G.SHDSL (G.991.2) in öncülüdür. G.SHDSL Avrupada ETSI tarafından “SDSL ” olarak standartlaştırılmıştır.

SHDSL-G.SHDSL-G.SHDSL.BİS

G.SHDSL olarak da bilinir. ITU-T G.991.2 standardı olarak ITU tarafından şubat 2001 de yayımlanmıştır.Aralık 2003 te geliştirilmiş G.991.2 olarak ITU tarafından tekrak yayımlandı ve bu geliştirilmiş G991.2 standardı da G.SHDSL.bis olarak ya da sadece SHDSL.bis olaral bilinir.

Bir bükümlü çift kablo ile Simetrik 192 Kbps den 2.304 Kbps a kadar, iki bükümlü çift kablo ile 384 Kbps den 4.608 Kbps a kadar veri aktarım hızlarında çalışabilir. Geliştirilmiş SHDSL Modu tek çift kablodan 5696 Kbps a kadar simetrik bant genişliği sunabilir. SHDSL şirketler için PBX, VPN ve web hosting amaçlı hizmetler için uygundur. SHDSL üzerinden T1 veya E1 , Çoklu ISDN BRA(Basic Access Rate- Temel Erişim Oranı), ATM hüzreleri veya Ethernet paketleri taşınabilir ve ayrıca çoklu taşıyıcı modunda bunlardan 2 tanesine SHDSL band genişliği paylaştırılabilir.

G.SHDSL.BİS İN G.SHDSL DEN FARKLARI

  • 4 bükümlü çift kabloya kadar destek
  • Ek F’te (Appendix F) tanımlanan 5696 kbps ‘a kadar bant genişliği desteği.
  • Ek E.10.3’te (Appendix E.10.3) tanımlanan SHDSL data oranlarını servis kesmesi olmadan esnek bir şekilde değiştirmeye olanak sağlayan Dynamic Rate Repartitioning (dinamik paker parçalama) desteği.
  • Ek E.11’de (Appendix E.11) tanımlanan PTM’i (Ethernet Packet Transfer Mode) de içeren yeni data taşıma tanımlamaları.