Skip to main content

IEC 61508, EN 50126, EN 50128 VE EN 50129 NEDİR?

IEC 61508 serisi; elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik cihazlarının yardımıyla oluşan koruma amaçlı fonksiyonları içeren tüm uygulamaların uluslararası standardını kapsar. IEC 61508 standardı, bir sistemin gerekli SIL seviyesini sağlaması için sistemin tasarımı, entegrasyonu, çalışması ve bakımları ile ilgili gereksinimleri belirtir.

IEC 61508 SERİSİ YEDİ KISIMDAN OLUŞUR:

  • IEC 61508-1, Genel gereksinimler
  • IEC 61508-2, Elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik cihazlarının yardımıyla oluşan koruma amaçlı sistemlerin gereksinimleri
  • IEC 61508-3, Yazılımların gereksinimleri
  • IEC 61508-4, Tanımlar ve kısaltmalar
  • IEC 61508-5, SIL seviyesinin belirlenmesi için örnek yöntemler
  • IEC 61508-6, IEC 61508-2 ve IEC 61508-3 standartlarının uygulama yönergeleri
  • IEC 61508-7, Teknikler ve ölçümlere genel bakış

IEC 61511 standardı işlem endüstrisindeki fonksiyonel emniyet gereksinimlerini belirtir. IEC 61508 standardı temel alınarak geliştirilmiştir. IEC 61511 standardı son kullanıcılar tarafından sistem güvenliğinin, sistemin tüm yaşam ömrü süresince geçerli olmak üzere sağlanması için kullanılır.

IEC 61511 STANDARDI ÜÇ KISIMDAN OLUŞUR:

  • IEC 61511-1, Tanımlar, sistem, donanım ve yazılım gereksinimleri
  • IEC 61511-2, Uygulama yönergeleri
  • IEC 61511-3, Gerekli SIL seviyesinin belirlenmesi için kılavuz

EN 50126 (IEC 62278) standardı bir demiryolunun RAMS parametrelerini belirler. RAMS parametresi, demiryolu uygulamalarındaki Güvenilirlik (Reliability), Kullanılabilirlik (Availability), Sürdürülebilirlik (Maintainability) ve Güvenlik (Safety) derecelerini ifade eder.

EN 50128 (IEC 62279) standardı demiryollarının kontrolü ve emniyetinin sağlanmasında kullanılan programlanabilir elektronik sistemlerin geliştirilmesi ile ilgili teknik gereksinimleri ve prosedürlerini belirtir.

EN 50129 (IEC 62425) standardı raylı sistemlerin güvenlik birimleri içerisinde yer alan sinyalleşme sistemleri, alt sistemleri ve donanımları ile ilgili standartları kapsar. Bu standart tüm sinyalleşme sistemlerinin özellikleri, tasarımı, üretimi, kurulumu, teslim alımı, işletimi, bakımı ve modifikasyonları ile ilgili durumları kapsar.