Skip to main content

IP KODUNUN DÜZENLENMESİ

Bir karakteristik rakamın belirtilmesinin gerekli olmadığı durumda, bunun yerine “X” harfi konulmalıdır.

(Her iki rakam kaldırıldığında “XX”).

İlâve harfler ve/veya tamamlayıcı harfler yer değiştirmeden kaldırılabilir.

Birden fazla tamamlayıcı harf kullanılması durumunda alfebetik sıra uygulanmalıdır.


Birinci Karakter:
 Bu karakter yabancı katı cisimlerin girişine karşı koruma seviyesini ifade eder.

KarakterMadde GirişiErişim
0KorumasızKorumasız
1Çapı ≥ 50 mmElin dışıyla
2Çapı ≥ 12,5 mmParmakla
3Çapı ≥ 2,5 mmAletle
4                  Çapı ≥ 1,0 mmTelle
5Toza karşı korumalıTelle
6Toz geçirmezTelle

İkinci Karakter: Bu karakter etkileri zararlı su girişine karşı koruma seviyesini ifade eder.

KarakterSu Girişi
0Korumasız
1Düşey olarak damlama
2Damlama (15° eğik)

3

Püskürme
4             Sıçrama
5Fışkırma
6Güçlü fışkırma
7Geçici daldırma
8Sürekli daldırma

İlave Harf: Tehlikeli bölümlere erişimi engelleme ile ilgili bilgi ifade eder. Kullanımı isteğe bağlıdır.

HarfErişim
AElin dışıyla
BParmakla
CAletle
DTelle

Tamamlayıcı Harf: Özel durumları ifade eder. Kullanımı isteğe bağlıdır.

KarakterÖzel Durum
H                  Yüksek gerilim cihazı
MSu deneyi sırasında hareketli
SSu deneyi sırasında hareketsiz
WHava şartları