Skip to main content

ISDN NEDİR?

ISDN Integrated Services Digital Network kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Sayısal haberleşmede temel standart olan ISDN Telekom operatörleri tarafından farklı servisleri sunmak için kullanılmaktadır.

ISDN hatlarında iki farklı standart vardır. ISDN BRI (BRA)genellikle ev ve küçük ofis uygulamalarında kullanılırken ISDN PRI (PRA) kurumsal firmalar tarafından tercih edilmektedir.

Evlerde kullanılan analog telefonlar ile ISDN arasındaki en temel fark şudur. Analog telefonlarda telefon bilgisi santraller arasında sayısal olarak taşınır, evinize en yakın santralde analog işarete çevrilir ve ev telefonunuza kadar analog bir işaret olarak iletilir.

ISDN sisteminde ise bilgi son kullanıcıya kadar sayısal olarak taşınır ve kullanıcının telefon makinesi veya santrali tarafından kulağımızın anlayabileceği analog işarete çevrilir. Bilginin sayısal taşınmasında iki avantaj vardır. Birincisi sayısal bilgiler gürültüden daha az etkilenir yani ses kalitesi yüksektir. İkincisi ise bilgi son noktaya kadar sayısal olarak geldiği için üzerinde farklı uygulamalar (görüntü internet vs) koşturulabilir.

ISDN BRI ADSL’in yaygınlaşması ile birlikte popülerliğini kaybetmiş olmakla birlikte PRI hatlar halen yoğun olarak kullanılmaktadır.

NEDEN ISDN PRI KULLANILIR?

ISDN PRI işaretinde tek bir PRI kanal üzerinden 30 kişi telefon görüşmesi yapabilir. Tek bir hat üzerinden 30 kanal taşındığı için bakım daha kolaydır.
DID özelliği sayesinde kullanıcılara direk erişilebilir. Her personele bir direk numara verilebileceği için telefon operatörlerine olan ihtiyaç azalacaktır ve bu da firmaların eleman maliyetlerini azaltır.
Unified messaging uygulamaları için altyapı sağlar.