Skip to main content

JES NEDİR?

Jeotermal kaynak yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. Jeotermal Enerji Santralleri (JES), yeraltı kaynaklarının sahip olduğu ısı enerjisinden yararlanılarak elektrik üretilen elektrik santrali türüdür. JES, doğrudan doğruya, yeraltı kaynaklı termik enerjiye başvurur. Yer çekirdeği, pratik bakımdan tükenmez bir enerji kaynağıdır. JES’ler aynı zamanda temiz bir enerji kaynağı olup, uygun teknolojilerin kullanılması halinde kirletici etkisi sıfır olan bir enerji kaynağıdır.

JES jes-jeotermal-elektrik potansiyeli açısından ülkemiz, dünyadaki zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye’de toplam 1000 dolayında sıcak ve mineralli su kaynağı ve jeotermal akışkan çıkan kuyu noktası vardır. JES’ler ülkemizdeki yüksek entalpili (elektrik üretimine uygun) santraller olup, özellikle enerji ihtiyacının fazla olduğu Batı Anadolu bölgesinde bulunmakta ve dolayısı ile taşımadaki kayıplarda bir anlamda önlenmiş olmaktadır. 

JES projelerinde AVD olarak sunmuş olduğumuz çözümler arasında Kiralık Hat Haberleşmesi, OPGW Haberleşmesi, PAX Haberleşmesi, RTU sistemi yer almaktadır. JES için gerekli olan haberleşme sistemleri ürünleri, otomasyon ve SCADA hizmetleri AVD olarak şirketimizce verilebilmektedir.