Skip to main content

LNG NEDİR?

LNG İngilizce “Liquified Natural Gas” metninin ilk harflerinden oluşan bir kısaltma olup “Sıvılaştırılmış Doğal Gaz” demektir. Günümüzün en önemli enerji kaynaklarından olan doğal gazın kaynağından son kullanıcıya ulaştırılması önemli bir konu haline gelmiştir.

Doğal Gaz büyük ölçüde boru hatları ile iletilmektedir. Bazı bölgelerin coğrafi şartlarının boru hattı imalatını imkânsız veya çok pahalı kılmasından dolayı, boru hattı ile doğal gazın iletilemediği noktalara gazı iletmenin alternatif bir yolu da LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)’dir.

Doğal gaz kimyasal yapısından dolayı çok yüksek basınç altında dahi gaz formunda bulunmaktadır. 300 Barg basınç altında dahi gaz formunu koruyan doğal gazın büyük hacimlerde kara, deniz taşımacılığı yolu ile transfer edilebilmesi için sıvılaştırılması gerekmektedir. Bunu başarmanın en etkin yolu da doğal gazı soğutmaktır. Bu iş için özel imal edilmiş soğutucuların yardımı ile ve krojenik tanklar içinde yaklaşık – 175 0C civarında sıvı halde depolanan doğal gaz kamyon üzerinde müşteriye iletilmektedir.

LNG özellikle ilk yatırım maliyetinin (ana taşıma noktalarında, taşıma donanımlarında ve son kullanıcı noktasında gerekli olan krojenik tesislerin yatırım maliyeti) yüksek olması sebebi ile orta ve büyük tüketimli (saatlik gaz tüketimi 300 m3’ün üzerinde olan) tesislerde ekonomik kullanım şeklidir. Daha düşük tüketimlerde CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) kullanımı daha ekonomik olmaktadır.