Skip to main content

MPLS NEDİR?

MPLS (Multi Protocol Label Switching) 2. katmanındaki (layer 2) anahtarlama(switching) ve 3. katmanındaki yönlendirme(routing) işlemlerinin belirli kurallar çerçevesinde entegre edildiği bir teknolojidir. MPLS 1990’larda yönlendirmenin (routing) sebep olduğu gecikmelerden sakınmak için oluşturuldu. MPLS teknolojisinde 2. Katmanın sağladığı hız ve 3. katmanın sağladığı teknolojik avantajlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

MPLS (Multiprotocol Label Switching) paketlerin çoğunlukla, 3. seviye (routing level layer 3) yerine, 2. seviye (switching level layer 2)dan iletilmesini sağlayan bir protokoldür. Routing işlemi daha yavaş bir işlem olduğu için MPLS ağlarda mümkün mertebe yönlendirmeden (routing) kaçınılır. Bunu sağlamak için yönlendirme (routing) ağın girişinde bir kere yapılır ve çıkış noktası bu aşamada belirlenerek, ağın içindeki işlemler anahtarlama (switching) olarak icra edilir. Bu işlem için ağ girişindeki yönlendirme (routing) işlemi sırasında paketlere MPLS etiketleri atanır ve anahtarlama bu etiketlere göre yapılır. Böylelikle IP başlığına (header) asla bakılmaz. Çıkış noktasında ise çıkış yönlendirmesi aşamasında MPLS etiketi paketten çıkarılır ve orijinal IP paketi nihai hedefine iletilir.

MPLS etiketi paketin, sisteme daha önceden tanımlanmış olan yollardan hangisinin izleneceğini belirtir. Önceden belirlenmiş yollara LSPs (label-switched paths ) denir. Sistem yöneticisinin belirli bir verinin hangi yolla iletiminin daha iyi olacağına karar vermesi neticesinde yollar oluşturulur.

MPLS servis kalitesinin (QoS) iyileştirilmesi içinde çözümler sunar. MPLS ağlarda farklı SLA’lere sahip (gecikme, bozulma, kaybolma vb. durumlar için) LSPs’ler tanımlanabilir. Böylelikle kritik işlemlerin ve zaman bağımlı fonksiyonların icrası daha sağlıklı bir şekilde yapılabilir.

MPLS trafik ayırma ve sanal özel ağlar (VPN), sanal özel lokal ağlar (VPLS) ve sanal kiralık hatlar (VLLs) oluşturulmasını mümkün kılar.

MPLS, Internet Protocol (IP),Asynchronous Transport Mode (ATM) ve frame relay ağ protokollerini destekler ve yollar (LSP) bunlardan herhangi biri kullanılarak oluşturulabilir.