Skip to main content

MTTR, MTBF NEDİR?

MTTR birden fazla açılımı olan bir kısaltmadır. Her bir açılım farklı amaçları ifade etmek için kullanılır. Dolayısı ile MTTR değerini sorgulayan kullanıcının, hangi bilgiyi istediğini açık olarak ifade etmesi yanlış anlaşmaların önüne geçecektir. “M” harfi Minimum, Mean (ortalama) ve Maksimum kelimelerinden birini karşılamaktadır. “R” harfi ise Recovery (çözüm), Repair (onarım), Respond (aksiyon alma), Replace (değiştirme) ve Restore (tekrar yükleme) kelimelerinden birini ifade etmek için kullanılabilir.  Ayrıca ortalama süreden bahsedildiği durumlarda da hesaplama teknikleri farklı sonuçlar verebilmektedir. Tüm bunlar dikkate alındığında MTTR ifadesi ile ne kast edildiği ile birlikte nasıl hesaplandığının da sorgulanması daha isabetli olacaktır.

  • mttr-mtbfMean time to repair: Onarıma kadar geçen ortalama süre
  • Mean time to recovery/Mean time to restore: Özellikle yazılım sistemleri için onarıma kadar geçen ortalama süre
  • Mean time to respond: Müdahale için ortalama süre
  • Mean time to replace: Değişim için ortalama süre.

Bununla birlikte, pratikte en fazla ifade edilen mana “mean time to repair” ifadesidir. Bu durumda MTTR (Mean Time To Repair) arızanın tespit edilmesinden itibaren beklenen ortalama onarım süresini ifade eder. Bu ölçüt bakım hizmetlerinin temel kriteridir. Bir sistemin/müşterinin talep ettiği ortalama onarım süresi bu terim ile ifade edilmektedir. MTTR değeri, genel olarak, belirlenmiş ve giderilmiş arızalar için harcanan toplam sürenin, bu arızaların sayısına bölünmesi ile elde edilir. Birçok durumda lojistik için geçen süreler bu hesaplamalara katılmaz. Bununla birlikte parça dahil onarım istenen işlerde bu süreler de hesaba katılabilmektedir.

MTTR parametresi çoğunlukla bakım anlaşmaların belirleyici ölçütüdür. Sistemlerin durumuna göre farklı süreler talep edilebilmektedir. 24 saat çok rastlanan bir süre olmakla birlikte 3 gün, 7 gün, 30 gün gibi farklı değerler de kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise sistem bileşenleri hayati ve destek olmak üzere sınıflandırılıp, her iki sınıf içinde farklı değerler talep edilebilmektedir.

MTBF (Mean Time Between Failure), onarılabilir sistemler için olası ardışık iki arıza arasında beklenen ortalama süreye denir. Onarımı mümkün olmayan sistemlerde bu amaçla kullanılan ölçüte MTTF (Mean Time To Failure) adı verilir. Üretilen cihazların ilk arızalarına kadar çalışır vaziyette geçirdiği toplam sürenin, üretilen cihaz sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Bu değerlerin hesaplanabilmesi için yeterli miktarda cihazın üretilmiş ve kullanıma başlanmış olması gerekir.

MTTF (Mean Time To Failure), onarılamayan sistemler için, sistemin çalışamaz hale gelmesi için beklenen ortalama süreye denir. Onarımı mümkün olan sistemlerde bu amaçla kullanılan ölçüte MTBF (Mean Time Between Failure) adı verilir. Üretilen cihazların kullanılamaz duruma gelinceye kadar çalışır vaziyette geçirdiği toplam sürenin, üretilen cihaz sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Bu değerlerin hesaplanabilmesi için yeterli miktarda cihazın üretilmiş ve kullanıma başlanmış olması gerekir.