Skip to main content

POE NEDİR?

PoE, İngilizce Power over Ethernet teriminin baş harflerinden teşekkül eden bir kısaltmadır. PoE, Belirli standartlar veya özel tasarımlar kapsamında, bir sistemin çalışması için gerekli enerjinin ethernet portundaki belirli pinler kullanılarak, bağlantı kablosu ile iletilmesidir. Böylelikle ayrıca bir enerji kablosu ihtiyacı kalmamaktadır. Kablosuz modüller (Access point, point to point cihazlar vb.), IP kameralar, dönüştürücüler ve benzeri sistemlerde PoE yaygın olarak kullanılmaktadır. PoE sistemlerinde güç müstakil iletkenden verilebildiği gibi, veri haberleşmesinde kullanılan iletken üzerinden de verilebilmektedir.

poe-ethernet-port-samplePoE ile ilgili bazı yöntemler oluşmuştur. Bunlardan ikisi standart olarak tarif edilmiştir (IEEE 802.3). 10BASE-T ve 100BASE-T sistemlerde iki veya dört çift iletken kullanıldığından, enerji boşta kalan iletkenlerle iletilebilmektedir. IEEE standartlarında bu yöntem alternatif B olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca güç gerilimi, veri iletiminde kullanılan iletken çifti üzerinden de iletilebilmektedir. Bükülmüş ikili kablolarda veri haberleşmesi, iki iletken arasındaki gerilim farkını kullanılarak yapıldığı için, her iki iletkene aynı voltaj seviyesi uygulandığında veri iletimi konusunda bir sorun yaşanmamaktadır. Sabit DC gerilim rahatlıkla süzülerek uç noktada ayrıştırılabilmektedir. Bu yöntem IEEE standartlarında alternatif A olarak sınıflandırılmaktadır.

PoE standartı, gerek boş çiftlerden olsun (spare-pair) gerekse de data çiftlerinden olsun (common-mode), farklı üreticilere ait besleme kaynağı (anahtar, router, PC vb.) sistemlerle, beslenen sistemlerin (kamera, Access point vb.) uyumlu çalışabilmesi için IEEE tarafından oluşturulmuştur. Bu tür sistemlerde teorik olarak 51 Watt’a kadar güç verilebilmektedir.

PoE için IEEE standardı kategori 5 veya üzeri bir kablo gerektirmektedir. Bununla birlikte enerji ihtiyacı düşük olan sistemler için kategori 3 kablolar da kullanılabilmektedir. Güç common mode tekniği ile bir veya daha fazla iletken çifti üzerinden taşınmakta ve gerekli güç ağ cihazı içerisindeki kaynaktan veya PoE adaptör üzerinden sağlanmaktadır. PoE adaptör, PoE özelliği olmayan bir ağ elemanından çıkan bağlantı kablosunun direkt bağlandığı ve çıkışında PoE özellikli bağlantı kablosu bulunan ve genellikle 220 Volt AC ile beslenen bir cihazdır.

Orijinal IEEE 802.3af-2003 PoE standartına haiz bir cihaz, her bir uç cihazına 15,4 W’a kadar güç verebilir (minimum 44 V DC ve 350 mA). Bununla birlikte 12,95W güvenli bölgenin üst sınırı olarak kabul edilir.

Güncellenmiş IEEE 802.3at-2009 PoE standartına (PoE+) haiz bir cihaz her bir uç cihazına 25,5 W’a kadar güç verebilir. 2009 standartı dört çiftin tamamının güç için kullanılmasını yasaklar. Bununla birlikte PoE+ (802.3at) standartına uygun olduğu belirten bazı üreticiler 51 W güç vermektedirler. Bunu sağlamak için dört çiftin tamamı güç iletimi içinde kullanılmaktadır.
PoE ile ilgili bu iki versiyon, IEEE 802.3-2012 yayını ile birleştirilmiştir.