Skip to main content

REAKTÖR OTOMASYONU NEDİR?

Günümüzde her şeyde olduğu gibi sadece seri üretim çok da anlamlı olmamaktadır. Ancak üretim, hızlı, standart, güvenli, hatasız şekilde gerçekleşirse günümüzdeki gereksinimleri karşılamış denilebilinir. Endüstride kolay ve güvenilir üretim ve yönetimi, temelde prosesin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Kimya sektöründe ise otomasyonun önemi, üretimdeki değişkenlerin niteliği ve niceliğin fazlasıyla etkin olmasından dolayı en az hatayı kabul edecek şekildedir. Bundan dolayı üretimde kullanılan sensör ve kontrolörlerin kalite eşiğinin yükselmesi gerektiği gibi bunun yanında yazılımda ve algoritmada da aynı beklenti geçerlidir.

REAKTÖR OTOMASYONU

Otomasyon sistemi sıfırdan kurulabildiği gibi gerekli şartları sağladığı takdirde var olan bir tesisin üzerine entegre edilebilmektedir. Kurulacak sistem;

  • Reaksiyonun çeşidi,
  • Reaktantların fiziksel ve kimyasal özellikleri,
  • Reçeteleme ve dojazlama şekli,
  • Reaktör tipi,
  • Isı transfer hattı teknik özellikleri,
  • Ölçüm ve kontrol noktaları gibi birçok parametreye bağlıdır.

Kurulacak sistem, premix karışımı gibi basit bir işlem yanında Ar-Ge’ si yapılmış ölçekleme üretimi yapılacak bir polimerizasyon gibi hassas bir ürün için de olabilir. Bu yüzden sistemin (proses, donanım ve yazılım) iyi bir multi disipliner mühendislik çalışmasından sonra belirlenmesi gerekir.