Skip to main content

RS-232 NEDİR?

RS-232 EIA (Electronic Industries Association) tarafından geliştirilmiş bir standarttır. +15V ve -15V arasında iki voltaj seviyesi kullanarak 15 metreye kadar haberleşme için geliştirilmiştir. Modem, klavye ya da terminal gibi kısa mesafelerdeki birimlere sayısal veri aktarmak için kullanılır.

Veri genelde 8 bitlik karakterler halinde iletilir (ASCII karakterlerinin 8 bit tanımlanması nedeniyle). Ancak tercihe bağlı olarak 7 ve 5 e kadar daha düşük bitler halinde de iletilebilir. İletim seri yapılır (bitler ardışıl gönderilir). İletim standartta hem senkron hem asenkron olacak şekilde farklı farklı tanımlanmıştır. Asenkron (asynchronous) olması halinde gönderici ve alıcının koordine olması gerekmez.

Gönderici belli bir formatta hazırlanan veriyi hatta aktarır. Alıcı ise devamlı olarak hattı dinlemektedir, verinin gelişini bildiren işareti aldıktan sonra gelen veriyi toplar ve karakterleri oluşturur.

RS-232’de, eksi voltaj seviyesi “1”, artı voltaj seviyesi “0” anlamındadır. Hattın boş olduğu eksi voltaj seviyesi ile ifade edilir. Veri gönderileceği voltajın artı değere çekilmesi (0, başlangıç biti) ile ifade edilir ve ardından karakter serisi gönderilir. Her bit için voltaj (1 için -3,-25 V ; 0 için +3,+25 V arası) belli bir süre aynı seviyede tutulur. Gönderici ve alıcı birimler bu süreye göre ayarlanmıştır. Her karakterin sonuna bir bitiş biti “1” eklenir.