Skip to main content

SFP NEDİR?

SFP Small Form Pluggable sfp-sample kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Ethernet anahtar, SDH gibi optik ağa erişim sistemlerinde kullanılan cihazlarda genellikle fiber optik bağlantı için genişleme yuvalarına verilen isimdir.

SFP modüller protokol bağımsızdırlar. Soneti fiber channel veya Ethernet altaypısında kullanılabilirler. SFP modüller genellikle 155 Mbps veya 2,5 Gbps hızına kadar çalışmak üzere tasarlanmış arayüzlere sahiptirler.

155 Mbps’e kadar olan modeller 100 Base-FX Ethernet ve STM1 Sonet arayüzü olarak kullanılırlar. 622/2500 olan modülleri ise STM4/16 Sonet, 1 Gbps Ethernet gibi arayüzler için kullanılırlar.

SFP yuvalarına farklı standartlarda fiber optik veya bakır modüller takılabilir. Bu sayede tek bir anahtar ile farklı fiber optik veya elektriksel portları olan cihaz elde etmek mümkün. Sabit portlu cihazlarda her bir farklı arayüz için (multi mode fiber, single mode fiber kısa mesafe, single mode fiber uzun mesafe, single mode fiber çok uzun mesafe gibi) ayrı bir aktif cihaz olması gerekirken SFP kullanılması durumunda daha ekonomik olan SFP modüllerin farklı modelleri seçilmek kaydıyla aynı cihaz farklı uygulamalarda kullanılabilir.

SFP MODÜLLER GENEL OLARAK ÜÇ FARKLI MODELDİR;

MULTİMODE

Multimode fiber optik kablolar üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış ürünlerdir. Mesafeler kullanılan fiber optik kablo türüne göre farklılık gösterir. Genellikle 50/125 µm fiber optik kabloda ulaşılan mesafeler 62,5/125 µm kabloya göre daha fazladır.

100 Mbps arayüzler 2 Km’ye kadar, 1000 Mbps arayüzler ise 270-550 metre mesafeye kadar çalışabilirler.

SİNGLE MODE ONE PAİR

Single mode directional SFP’ler haberleşme için bir çift fiber optik kablo kullanır. Kabloalran biri alış, diğeri gönderme için kullanılır.

Single mode SFP’lerde 1310 nm ve 1550 nm olmak üzere iki farklı taşıyıcı dalga boyu kullanılır. 1310 nm lazerler 10-20 Km’ye kadar mesafelerde kullanılırken, 1550 nm lazerlerle 300 Km’ye kadar iletişim mümkün olabilir. Bu SFP’ler seçilirken her iki taraftaki SFP modülün aynı dalga boyunda çalışması gerektiği unutulmamalıdır.

SİNGLE MODE BİDİRECTİONAL

Bu SFP modüller habeleşme için sadece tek kıl fiber kullanırlar. İletişimde alma için farklı gönderme için farklı dalga boyu kulanılır. Bu mantık olarak telsiz sistemlerine benzer. Bir telsiz alma için 5.2, gönderme için 5.3 Ghz frekansını kullanırsa aynı anda hem alma hem gönderme yapabilir. Bunun gibi bidirectional SFP’ler de farklı dalga boyarında alma ve gönderme yaptığı için aynı anda hem alma hem gönderme yapabilir.

Bu SFP’ler seçilirken karşılıklı kullanılan SFP’lerin ters simetrik olarak seçimesi gerekir. (alma ve gönderme frekansları tam tersi olmalıdır)

Özellikle GPON sistemleri ve diğer son kullanıcıya yönelik fiber Telekom servisleri bidirectional arayüz kullanır.