Skip to main content

SICAKLIK TRANSMİTTERİ NEDİR?

Sıcaklık Transmitter kafa_tipi_transmitter cihazları prob’tan aldığı sıcaklığın fonksiyonu olan elektrik bilgisini anlamlı olan otomasyon standart sinyallerine dönüştürür. Sensör olarak genelde PT100 –PT1000 gibi direnç değişkeni veya termokupl gibi gerilim değişkeni ürünler kullanılır. Transmitter buradan gelen lineer olmayan elektrik bilgisini, kompanzasyonlar eşliğinde doğrusallaştırır ve daha önceden sıcaklık transmitter cihazına girilmiş skala içinde oransal olarak gösterir. Misal 00C de 100ohm olan PT100 -500C /+500C skalasında sıcaklık transmitter cihazı tarafından 0-10V otomasyon standardına göre 5V olarak bildirilecektir.

SAHA TİPİ TRANSMİTTER

Sıcaklık transmitter cihazlarının işlem şartlarına göre çeşitli tipleri mevcuttur. Yine örnek vermemiz gerekirse korozif bir ortam veya sıcaklığın yüksek olduğu bir yerde transmitterler sahadan uzak tutulmak istenilecektir. Bu yüzden sahada sadece sensörün bırakıldığı ve transmitterin ise zorlayıcı şartlardan uzaklaştırıldığı bir ortamda sadece gerekli elektrik beslemesi ile yalnız başına çalışabilirken saha tipi veya bir pano içerisinde gerekli sinyal dönüşümünü sağlayan ray tipi transmitterler kullanılabilinir. Proses şartlarının çok da zorlayıcı olmadığı koşullarda kafa tipi transmitterler seçilip hem ortam gürültüsünden korunabilen hem de daha üniter bir yapıya sahip olan ürünler seçilebilir.

RAY TİPİ TRANSMİTTER

Proses şartları gereği termometrelerin malzeme seçimi önemlidir. Bunun nedeni seçilecek termometrede transmitter bu işin sadece bir kalemidir. Geri kalan kısım proses ortamlarında dolayı seçimde “temas malzemesi ne olacak, termowell kullanılacak mı, uzatma boyu veya daldırma boyu ne olacak, bağlantı şekli ne, gerekli sertifikalar neler?” gibi soruların cevapları bilinmesi gerekmektedir.