SNMP NEDİR?

SNMP İngilizce “Simple Network Management Protocol” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup “Basit Ağ Yönetim Protokolü” demektir. IP ağlardaki cihazların yönetilmesi için hazırlanmış bir protokoldür. Router, anahtar, sunucu, yazıcı, iş istasyonlkarı, modem ve benzeri pek çok cihaz SNMP desteğine sahiptir. SNMP genellikle yönetilmesi gereken ağlarda cihazların izlenmesi amacı ile kullanılır. SNMP, IETF (Internet Engineering Task Force) tarafından tanımlanmıştır. Standart kapsamında uygulama seviyesi, veri tabanı şeması ve veri objeleri bulunmaktadır.

SNMP yönetim verisini, sistem konfigürasyonunu tanımlayan değişkenler halinde paylaşır. Bu veriler yönetim yazılımı tarafından sorgulanır.

SNMP nin yaygın kullanımında, yönetimden sorumlu bir veya daha fazla bilgisayar, yönetilecek ağa bağlı cihazları düzenli olarak sorgular ve elde ettiği sonuçları raporlar. Raporlama işini yapan yazılıma temsilci (agent) denir.

SNMP temsilcisi yönetim verisini değişkenler olarak paylaşır. SNMP aynı zamanda sistemde kullanılan cihazlara yeni konfigürasyon bilgisini uzaktan göndermek amacı için de kullanılır. SNMP aracılığı ile erişilebilen veriler hiyerarşiktir. Hiyerarşi ve metadata yönetim bilgi tabanında tanımlanır (MIBs).

SNMP İLE YÖNETİLEN BİR AĞ ÜÇ TEMEL BİLEŞENE SAHİPTİR:

  • Yönetilen cihaz
  • Temsilci (Agent): Yönetilen cihazlarda koşan yazılım.
  • Ağ yönetim istasyonu (NMS): Yönetim cihazında koşan yazılım


Yönetilen Cihaz, SNMP ara yüzü ile cihaza tek yönlü veya çift yönlü erişimi olan ve yönetilecek ağa dahil olan bir cihazdır. Yönetilen cihaz kendine özel bilgileri yönetim yazılımı ile paylaşır. Yönetilen cihaza ağ elemanı da denir. Yönetilebilen her türlü cihaz bu listeye dahildir.

Temsilci (agent) ise bir ağ yönetim yazılımı modülüdür ve yönetilen yazılım üzerinde koşar. Bu yazılım cihaza ait bilgilerin SNMP formuna çevrilmesi veya tersi amaçla kullanılır.

Ağ Yönetim Yazılımı (NMS network management software) yönetim makinesi üzerinde koşan ve ağ elemanlarını izleyen veya kontrol eden bir yazılımdır. Bir ağda birden fazla NMS olabilir.

×