Skip to main content

SU TAŞKINI İKAZ SİSTEMİ NEDİR?

AVD tarafından geliştirilen “Su taşkını ikaz sistemi”, başta insan hayatı olmak üzere birçok canlının hayatına mal olabilecek kazalara karşı alınmış önemli ve etkili bir sistemdir. Su taşkını ikaz sistemine son dönemde ülkemizdeki Hidro Elektrik Santral projelerindeki yaşanan bazı kazalarda da bu sistemin önemine bir kez daha dikkat çekilmiştir. AVD tarafından geliştirilen “su taşkını ikaz sistemi” barajdan su bırakılmalarında veya ani sel baskınlarında nehir yatağı boyunca sesli ve görsel olarak bilgilendirme yapmaya yarayan bir sistemdir.

Sesli ve görsel olarak ikaz eden bir sistem olmasının yanında, enerji tüketimi ve kolay haberleşme yapabilmesiyle eknek bir yapıya sahip olan Su taşkını ikaz sistemi, merkezi ünitesi ve uç birimlerden oluşmaktadır. Merkez ünitesi, mevcut Scada sistemiyle entegre olup sistemin otomatik olarak çalışmasını sağlayabilmektedir. Bunun yanında manuel kontrolünde yapılabildiği su taşkını ikaz sistemi ciddi bir raporlama yapısına sahiptir. AVD, böyle bir sistemden beklenen şeyin ne olduğunu iyi analiz etmiş, ve Su taşkını ikaz sistemini amacına yönelik olarak geliştirmiştir. Arazi üniteleri bir direk üzerine monte edilmektedir. Güneş paneli ile beslenen sistem radyo frekanslı haberleşme yapabilme özelliğiyle her noktayla haberleşebilme özelliğine sahiptir. Bu sayede kesintisiz bir su taşkını ikaz sistemini her noktaya erişebilir yapmaktadır. Kendisine göre haberleşme topolojileri kuran sistem, ring, yıldız gibi güvenlik ve süreklilik sağlamaya yönelik yapılan farklı haberleşme topolojilerini desteklemektedir. Cihaz arızalanması veya haberleşme kesintilerinde farklı yolları kullanarak erişimi sürekli kılan su taşkını ikaz sistemi, bu sayede güvenli bir sistem olduğunu da kanıtlamıştır.

Su taşkını ikaz sistemi, AVD’nin gelişimci vizyonu ile desteklen bir sistem olduğu için, zor ortam koşullarına dayanıklı malzemelerden imal edilmiştir. IP seviyesi yüksek muhafaza kutuları ile desteklenen sistemin, saha kurulumunda kolay olması tercih sebebi olmuştur.

Su taşkını ikaz sistemi, merkezden gelen komutlar ile çalışmaktadır. Merkezden gelen talimata göre hareket eden uç birimler, sesli ve görsel ikazlar yaparak o bölgedeki kişileri bilgilendirmektedir. Örneğin; ”Barajdan su bırakılacak, şu zaman su gelecek dikkatli olun, su bölgeye ulaştı” gibi ikazları içermektedir.

Yatırım maliyeti açısından da dikkat çeken su taşkını ikaz sistemi, kolay kullanım ve etkili çözüm ile kendini birçok alanda kullanılabilir yapmaktadır.