Skip to main content

TEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi kelimlerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. Yukarıda bulunan linkten TEİAŞ logusunu indirebilirsiniz. Elektriğin üretilmesi kadar iletilmesi de masraflı ve kritik bir iştir. Halen, elektriğin kablosuz iletilmesine başlanmaması, bütün yükün kablo alt yapısı üzerinden yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dünya’da bu konuda farklı teknikler kullanılsa da, TEAİŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) yüksek teknolojiyi alt yapısında kullanan kurumlardan biridir. Enerjin üretimindeki zorluklar, kayıpsız bir iletimin yapılmasını mecbur kılar. Türkiye’deki elektrik iletim ağının yönetimi TEİAŞ’a aittir.

TEİAŞ, yeni nesil OPGW sistemleri üzerinden SDH/PDH haberleşme alt yapısı kurmaktadır. Bu yapı hem veri hem de ses iletimine olanak sağlamaktadır. Son dönemde OPGW sistemlerinin güvenirliliğini kanıtlamasından sonra, koruma haberleşmesi içinde bu altyapıdaki aktif cihazlar kullanılmaya başlanmıştır. SDH/PDH sistemleri üzerinden koruma rölelerinin haberleştirilirken, bir yandan da eski sistem PLC (Kuranpotrör) üzerinden de röle haberleşmesi yedeklenmektedir. Son dönemde yapılan OPGW yatırımları ile sahip olduğu uzun menzilli fiber optik hatları operatörlere kiralayarak kendine yeni kaynaklar üretmektedir.

TEİAŞ, elektriğin iletiminde yaşanan kayıpları minimize etmek için ölçüm sistemleri kullanmaktadır. AVD Teknoloji olarak, geliştirdiğimiz çözümlerle kayıp kaçağı tam ve yerinde ölçen sistemler geliştirmekteyiz. Bu sayede TEİAŞ, arıza tespitini noktasal anlamda yapabilecek ve hattı aktif olarak takip edebilir hale gelecektir. TEİAŞ, aynı zamanda analog PLC üreticisidir. OPGW’nin gelişmesiyle SDH/PDH sistemleri üzerinden haberleşme yaygınlaşmış olsa da, PLC cihazlarının üretimi devam etmektedir. TEİAŞ sahip olduğu üretim kapasitesiyle, analog sistem üretimini yeni nesil fiber optik haberleşmeye uygun hale getirmeye başlamıştır.