Skip to main content

TES NEDİR?

TERMAL ENERJİ SANTRALLERİ

Belirli yakıtlar kullanılarak ya da doğal ısı kaynakları kullanarak elektrik üretimi yapan tesislere termal enerji santrali adı verilir. Kömür santralleri (termik santraller), nükleer santraller, jeotermal enerji santralleri, güneş ıssı (ışığı kullananlar bu kapsamda değerlendirilmez) kullanan santraller, doğalgaz çevrim santralleri ve farklı atıkları yakıt olarak kullanan santraller bu kapsama girmektedir (biyoenerji, çöp tesisleri vb.). Doğalgaz, fuel oil ve kömür kullanan santraller fosil yakıtlı santraller olarak sınıflandırılır. Termal enerji santrallerinde atık ısının kullanılması ile verimlilik arttırılmaktadır. Bu tür sistemlere co-generasyon (co-generation) sistemler adı verilir. Bu atık ısılar sanayi, tarım, konut ısıtma vb. birçok amaçla kullanılabilmektedir. Co-generasyon sistemleri olmayan, nükleer dışı tesislere konvansiyonel enerji santralleri adı verilir.

TERMİK SANTRALLER

Dünya üzerinde bulunan fosil yakıtlar içerisinde en yaygın olanı kömürdür. Genel olarak enerji üretiminde, göreceli düşük maliyetli sistemler olarak öne çıkmaktadır. Özellikle kömür yatakları geniş olan Çin, Hindistan vb. ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca enerji üretiminde kullanılan diğer fosil yakıtlar endüstride çok farklı şekillerde kullanılabiliyorken kömürün ikame yakıt olması pek mümkün değildir. Bu yüzden mevcut kömürler genellikle termik santrallerde değerlendirilmektedir. Her ne kadar kömürden gaz üretimi mümkün olsa da bu yöntem pahalı olması hasebiyle terk edilmiş durumdadır.

Termik santraller, diğer termal santrallerde genellikle kullanılan yöntemlerle enerji üretmektedir. Yakılan yakıt, suyun buharlaştırılmasında kullanılmakta ve üretilen buhar tribünlerin döndürülmesini sağlamaktadır. Termik santraller genellikle kömür yataklarına yakın yerlerde kurulmaktadır. Termik santraller ile ilgili en temel sorun çevreye verdiği zararlardır. Baca gazlarının yanı sıra etrafa yayılan partiküller de ayrıca tehdit oluşturmaktadır.

Termik enerji santralleri için gerekli olan ve TEİAŞ iletişim gereklilikleri ile bağlantı anlaşmasında geçen haberleşme sistemleri ve scada, rtu sistemleri için şirketimiz ile iletişime geçebilirsiniz.