Skip to main content

TOUCH ON MEMORY (TOM)

TOM (Touch-on Memory), dokunma esaslı, tek tel üzerinden yüksek hızda haberleşme yapabilen bir hafıza birimidir.
Bir TOM’un haberleşmesi için pahalı elektronik malzemeler içeren bir reader’a ihtiyacı yoktur.
Her bir TOM’un dünyada gecerli olmak üzere özel ve değiştirilemeyen bir seri numarası vardır. O TOM’a ait seri numarasından dünya üzerinde başka bir TOM’da olmayacağını üretici firma garanti vermektedir. TOM’un database ortamında takibi bu seri numarası ile yapılmaktadır.
TOM’un çapı 16.3 mm, kalınlığı ise 5.9 mm.dir.

DS1963S NEDİR?

 • TOM yelpazesinin bir ürünüdür.
 • Hafıza biriminin boyutu 512 karakterdir.
 • İç yapısı; 32’şer karakterlik 16 bölgeye ayrılmıştır.
 • Her bir bölgenin kendine has şifresi ve sayaçları ile güvenliği sağlanmaktadır.
 • 1963S’lerin içerisinde şifreleri kullanarak özel haberleşme kodları üreten bir algoritma hesaplayıcı vardır.

TOM HER TÜRLÜ ORTAMA DAYANIKLIDIR

 • Çelik kılıfı sayesinde kasıt olmadığı müddetçe, kırılmaz, ezilmez, darbelere dayanıklıdır.
 • Çok düşük ve yüksek ısılarda çalışabilir. (-40C , +70C) Çelik kılıfı sayesinde ateşten ve ısıdan etkilenmez.
 • Hem mekanik hem de elektronik olarak nem ve sudan etkilenmez.
 • Manyetik alandan etkilenmez.

TOM UZUN ÖMÜRLÜDÜR

 • İçindeki pili sayesinde min. 10 yıl data ömrü vardır.
 • Çelik kılıfı sayesinde mekanik bir ömrü yoktur.

TOM’DA HABERLEŞME HIZI YÜKSEKTİR

 • TOM’da haberleşme hızı saniyede 17750 karakterdir.
 • Bir TOM’la yapılan geçiş 150 msn.ler civarındadır.

TOM GÜVENLİDİR

 • Haberleşme şifrelerin ve sayaçların katıldığı algoritmalar ile güvenli hale getirilir.
 • 1963S ile tasarlanılan sistemde TOM’un kopyalanması, icerisine müdahale edilmesi mümkün değildir.
 • İçerisindeki datalar manipulasyon’a karşı korumalıdır.
 • Müdahale edilse bile sistem bunu kesinlikle algılayıp o TOM’a bir daha geçiş izni vermeyecektir.

TOM’UN KULLANIMI VE TAŞINMASI KOLAYDIR

 • TOM’un kullanımı çok kolaydır. Dokunma soketine TOM’u dokundurmak yeterlidir. Dokun-Geç mantığıyla çalışır.
 • Taşıması çok kolaydır. Anahtarınızın bulunduğu anahtarlığa taşıyarak çok rahat yanınızda bulundurabilirsiniz. Yer kaplamaz.

TOM ÇOKLU UYGULAMALAR İÇİN İDEALDİR

 • 1963S için birbirinden farklı 16 uygulamaya destek verebilir. Hiç bir problem yaşatmaz.

TOM OKUYUCULARI BASİTTİR

 • TOM’un diğer sistemlere göre okuyucuları çok basittir.
 • Minimum elektrik ve mekanik aksama sahiptirler. Herhangi bir motor, veya içine alma yuvası vs.’e ihtiyaç yoktur.
 • Sadece haberleşmeyi sağlayacak bir dokunma soketi yeterlidir.

TOM’LA YAPILAN UYGULAMALAR

 • Elektronik Bilet (AKBİL)
 • Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
 • Otopark Giriş/Çıkış Kontrol Sistemi
 • Bekçi Kontrol Sistemi
 • Kapı Giriş/Çıkış Kontrol Sistemi
 • Yemekhane Kontrol Sistemi
 • Elektronik Cüzdan Uygulaması
 • Satış Otomatları
 • Zirai Uygulamalar (Taşıma Zamanı Kontrolü, Malzeme Sayım Kontrolü)
 • Hastane Uygulamaları (Hasta Takip)
 • Eğitim (Kimlik, üyelik kartı)
 • Üretim Takibi
 • Bakım Takibi
 • İmobilizer

ELEKTRONİK BİLET (AKBİL)

İstanbul’da 1995 yılından itibaren yaklaşık 3 milyon kullanıcı tarafından Elektronik Bilet olarak kullanılmaktadır. XXX farklı otoritede ve değişik aktarma özelliklerini destekler şekilde kullanılan TOM sayesinde farklı ulaşım araçlarında tek tip bilet kullanma kolaylığı sağlanmıştır. 8 yıl gibi uzun bir ömre sahip olması ve manyetik alan, ısı, su, vb. ortamlardan etkilenmemesi, taşıma ve saklama kolaylığının olması bilet olarak kullanımını kolaylaştırmıştır.

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ (PDKS)

TOM’un içerisindeki alanlar farklı uygulamalarda kullanımını mümkün kılmaktadır. Bilet olarak kullanılan bir TOM aynı zamanda Personel Kimlik TOM’u olarak kullanılabilmektedir.

Personel Kimliği olarak tanımlanabilen TOM’lara personele ait bilgiler (Adı Soyadı, Doğum tarihi, Sicil Numarası vb.) yazılarak istenen noktalarda kontrolü sağlanabilmektedir.

OTOPARK GİRİŞ/ÇIKIŞ KONTROL SİSTEMİ

Üyelik kartı şeklinde tanımlanan TOM’lara otoparkı kullanan araca ve gerektiğinde sürücüye ait bilgiler yazılarak otopark giriş/çıkışında kontrol amaçlı kullanılabilmektedir. Otopark ücretlendirmesi otomatik olarak ve kısa sürede yapılabilmekte, otoparkın doluluk oranı, abone takibi rahatlıkla yapılabilmektedir.

BEKÇİ KONTROL SİSTEMİ

Belli zamanlarda belli noktalarda bulunması gereken veya kontrol edilmesi gereken kritik alanların kontrol edilip edilmediğinin takibi amacıyla TOM kullanılabilmektedir. Kontrol noktalarına yerleştirilen okuma noktalarına belirlenen aralıklarla görevli kişilerin uğrayıp uğramadığı TOM dokunuşları kontrol edilerek takip edilebilmektedir.

KAPI GİRİŞ/ÇIKIŞ KONTROL SİSTEMİ

Kapı/ofis/depo vb. oda girişlerine kurulan Kapı Kontrol Sistemi ile yetkisiz insanların giriş/çıkışı engellenebilmektedir. Her kapı girişine o mekanı kullanma yetkisi olan şahısların TOM’ları tanıtılarak yetkilendirilmekte, yetkisiz şahısların TOM’ları sistem tarafından engellenerek giriş/çıkış kontrolü sağlanabilmektedir. Sistem on-line olarak kullanılmak istenirse CCTV ile bağlantı kurularak ofis/oda girişleri sürekli izlenebilmektedir.

YEMEKHANE KONTROL SİSTEMİ

Çok sayıda kişinin yemek yediği ortamlarda düzeni sağlamak, kişilerin yemek kredisi kullanımını kontrol edip düzenlemek amacıyla kurulan sistemlerde de TOM kullanılabilmektedir. Kişilerin yemek hakları (kredileri) TOM’larına yazılarak yemekhane girişinde veya çıkışında okunup değerlendirilmektedir. Kullanıcılara ait istatistiki bilgiler de çıkarılabilmektedir.

ELEKTRONİK CÜZDAN UYGULAMASI

İçerisine yazılan datayı güvenli bir şekilde saklama özelliği olan TOM’ların uygulama alanlarından biri de Elektronik Cüzdan olarak kullanılmasıdır. Yükleme makinalarında içerisine yazılan kredileri harcama noktalarında azaltarak bir nevi cüzdan görevi görmektedir. Otel, kantin, vb. para harcamasının fazla olduğu yerlerde para taşıma yerine TOM’lar kullanılarak ödeme yapılabilmektedir.

SATIŞ OTOMATLARI

Cola, Bisküvi, Kahve Otomatı vb. bozuk para veya jetonla çalışan otomatlarda da TOM uygulamaları kullanılabilmektedir. Otomatlardan alışveriş yapılacağı zaman TOM içerisindeki kredi kullanılmaktadır. Bu otomatlarda TOM kullanılması, sürekli bozuk para veya jeton taşıma problemini ortadan kaldırmaktadır.

ZİRAİ UYGULAMALAR (TAŞIMA ZAMANI KONTROLÜ, MALZEME SAYIM KONTROLÜ)

İçerisine data saklama ve bu datayı okuyabilme imkanı vermesinden dolayı TOM’lardan zirai alanda takip işlemlerinde de faydalanılmaktadır. Özellikle belli sürede ve sıcaklık/soğuklukta taşınması gereken malzemeler için takibat yapılırken taşıma şartlarına ait datalar, kasalara veya taşıma kaplarına sabitlenmiş TOM’lara yazılmakta, daha sonra da okunarak değerlendirilmektedir. Böylece malzemlerin nereden, ne zaman, hangi şartlarda depolanarak taşındığı takip edilebilmektedir. Malzemelerin giriş/çıkışının yapıldığı hal/pazar alanı gibi ortamlarda bu işlemler çok daha kısa sürelerde yapılmakta ve zaiyat azalmaktadır.

HASTANE UYGULAMALARI (HASTA TAKİP)

TOM’ların en fazla kullanıldığı yerlerden biri de hasta takibinin yapıldığı hastane ortamlarıdır. Hastaların bileğine takılan bir bileziğe monte edilmiş olan TOM’lara hastaya ait (adı, yakını olan kişiler, kan grubu, hastalığı, uygulanan tedavi ve ilaçlar vb.) bilgiler yazılmaktadır. Hastanın periyodik muayene/kontrollerinde TOM’dan bu bilgiler okunarak takip edilebilmektedir. Her hastanın TOM’u unique olduğundan bilgilerin karışması, silinmesi veya kaybolması önlenmiş olmaktadır.

EĞİTİM (KİMLİK, ÜYELİK KARTI)

Eğitim sektörü de TOM uygulamalarının sıkça kullanıldığı bir alandır. Okullarda öğrenci kimliği, kütüphane, spor tesisi üyelik kartı olarak kullanılmaktadır. Kimlik olarak kullanılan TOM, aynı zamanda üyelik kartı ve elektronik cüzdan olarak da kullanılabildiği için öğrencinin her biri için farklı kimlik/üyelik kartı taşıma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. TOM içerisine öğrenciye ait okul kayıt bilgileri de kaydedilerek öğrenci işlerinde takip edilen işlerde kolaylık sağlanabilmektedir.

BAKIM TAKİBİ

Fabrika ortamlarında belli cihazların periyodik olarak bakımının yapılması gerekmektedir. Bu cihazların üzerine yerleştirilen TOM’lara o cihaza ait bilgiler (bakım periyodu, bakım şekli, en son bakım yapılan tarih, bakımı yapan kişi ve son durum gibi) yazılarak düzenli kontrolü sağlanabilmektedir.

ÜRETİM TAKİBİ

Sürekli üretim yapılan yerlerde de bir bölüme ait malzemelere kod verilirken TOM’lardan yararlanılmaktadır. TOM’lara üretilen malzemeye ait bilgiler kaydedilerek takibi/stoklanması/sınıflandırılması sağlanabilmektedir.

İMOBİLİZER

Unique seri numarasına sahip olmasından dolayı TOM’lar imobilizier uygulamalrında da tercih edilmektedir. Aracın kontak anahtarıyla bağlantılı bir devre üzerinden TOM seri numarası okutularak aracın çalışması sağlanmakta, böylece o aracın TOM’u olmadan aracın kullanılması imkansız kılınmaktadır.

1963S TOM’UN ASKERİ KURUMLARDA KULLANILABİLECEĞİ ALANLAR

ELEKTRONİK CÜZDAN (PARA SİRKÜLASYONUNUN OLDUĞU YERLER)

 • Kapalı devre para kullanımı
 • Askeri personelin alışveriş yaptığı yerlerde
 • Askeri tatil köyleri alanlarında
 • Askeri kamplarda

PERSONEL DEVAM KONTROLLERİ

 • Askeri personelin devam kontrol sistemi
 • Sivil işçi personelin devam kontrol sistemi

İZLEME / NÖBET KONTROLLERİ

 • Er/erbaşların çarşı izni kontrolu ve izlenmesi
 • Nöbetlerde nöbet yer ve zaman kontrolü (belli noktaların kontrolu)

ELEKTRONİK İMZA İÇİN KULLANILMASI

 • Rutin işlemlerde elektronik imza olarak kullanılması

KİMLİK BİLGİLERİ

 • Askeri personel ile ilgili her türlü bilgi saklanması
 • Kimlik bilgileri, Hastalıkları, Kurum bilgileri, Sicil Bilgileri vs.

GÜVENLİKLİ BÖLGELERE GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROLLERİ

 • Farklı hassasiyetteki bölgelere giriş/çıkış işlemleri için
 • Kademeli bölge uygulamaları
 • İstatistiki Verinin PC’de toplanması ve İşlenmesi
 • Ordu modernizasyonu için temel teşkil edecek ham veri eldesi.
 • Toplanan verilerle çok farklı amaçlar için istatistiki bilgiler elde edilebilir.
 • Planlama, sevk, donatım vs. işlemler için bilgi edinilmiş olur.
 • Bu ham verilerin ışığında akıllı analizlerle personel, işgücü, malzeme, yakıt vs. konuda tasarruf yapılabileceği gibi, uzun vadede ordunun daha modern ve etkin bir konumda olması sağlanabilecektir.

Örnek;

Bir devriye nöbetçisinin devriye nöbeti esnasında uğrayacağı noktalardan alınan bilgilerle ortalama devriye hızı bulunabilir. Böylelikle devriye sırasındaki kör veya kritik bölgelerin tespiti ile buralara takviye yapılabilir. Tersi durumda ise personel ve işgücünden tasarruf edilebilir.

Hastaneye gelen kritik durumdaki bir hastanın daha önce geçirdiği hastalıklar, teşhis ve tedavilerine bakılarak hızlı bir şekilde tedaviye geçilebilir.