Skip to main content

TRANSMİTTER NEDİR?

Herhangi transmitter bir prosesteki değişimleri algılamak, o prosese yön verebilmek için ilk adımdır. Bu değişimleri elektronik bir ortamda kullanmak istiyor isek belirli bir hale sokmak gerekir. İşte tam bu noktada transmitter devreye girer, algılanan değerin elektriksel karşılığını verir. Misal 0 -1000C arasında değişen bir sıcaklığımız olsun, bu değişimi algılayan bir sensörümüz (pt100, termo couple vs) var. Sıcaklık değiştikçe sensörden gelen data da (direnç) değişecektir, transmitterin görevi ise bu değişimi belirli standartlara çevirmektir. 0-1000C arası değişen sıcaklığa göre ayarlanmış transmitteri endüstriyel standartlardan biri olan 4-20mA çıktısına göre hesaplarsak;

  • 500C için à
  • 20mA – 4mA = 16mA
  • 16mA * [500C * (1/(1000C-00C))] = 8mA

FAKAT BURADA İŞİMİZ BİTMEZ,

  • 4-20mA tabanı 4mA olduğu için;
  • 4mA + 8mA =12mA olarak lineer bir sinyal karşılığı alırız.

Bu örneğimizi başka bir endüstriyel standart olan 0-10V’ a göre hesaplasaydık, sonuç olarak 500C’ ye denk gelen sinyalin 5V olacağını görecektik.

Transmitter seçimi hassasiyet, doğruluk payı, ölçüm skalası, sensör, sinyal çıkışı ve dış ortam gibi birçok duruma göre değişiklik gösterir. Yine örnek vermek gerekirsek basınç ölçümü yapılan bir doğalgaz boru hattında basınç transmitter’ inin herşeyden önce Ex-proof yani patlamaya neden olmayacak bir yapı beklenir.