Skip to main content

TSE VE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

Ekonomik ve sosyal hayatta standardizasyonun önemli bir hale gelmesi ülkeleri, hazırlanan standardların uygulanması için çeşitli önlemler almaya yönlendirmiştir. Üretici ile doğrudan temas sağlanması ve tüketici için teminat oluşturması açısından ürün belgelendirme sistemlerinin kurulması kısa vadede sonucu alınabilecek en etkili araç olarak görülmüştür. Günümüzde Dünyan’nın pek çok ülkesinde milli standard teşkilatlarının sorumluluğunda ve bünyesinde ürün belgelendirmesi yapılmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü 1964 yılında başlattığı uygulamayla ‘’Standardlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE markasını kullanma hakkının verilmesi)’’ ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Başlatılan bu uygulama ile üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSE Enstitüsü, günün şartlarının gerektirdiği uyumu sağlayarak ürün ve hizmet yeri belgelendirme faaliyetlerini 5 ana grupta sürdürmektedir.

Bunlar;

  • Laboratuvarların belgelendirmesi,
  • Hizmet yerlerinin belgelendirmesi,
  • Üretim yerlerinin belgelendirmesi,
  • Ürünlerin belgelendirmesi,
  • Karayolu ile tehlikeli atık taşıyan araçların belgelendirmesi.

TSE TÜRK STANDARTLARI UYGUNLUK BELGESİ

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk standardlarının olduğu konularda imalata yeterlilik belgesini almaya hak kazanmış firmaların ürünlerinin Türk standardlarına uygunluğunu belirten ve imzalanan sözleşme ile TSE markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE markası kullanılacak ürünlerin ticari markası, cinsi, tipi, sınıfı ve türünü belirten, geçerlilik süresinin 1 yıl olduğu belgedir.

Üzerine veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya sürüldüklerini belirten ve imzalanan sözleşme ile kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlara TSE markası denir.

Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu olamaz.

TSE HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ (HYB)

Hizmet üreten sektörlerde, işyerleri, kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akt edilen sözleşme ile kullanılabilen geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkân ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.