Skip to main content

V5.2 PROTOKOLÜ NEDİR?

V 5.2 ETSI tarafından ETS 300 347 standardı ile tanımlanmış haberleşme protokolüdür. V 5.2 hem ISDN hem de POTS (analog telefon) için geçerli olan bu protokol ana santrale ait telefon abonelerinin TDM trunk’lar üzerinden uzak noktalara taşınması için kullanılmaktadır.

SİSTEMİN ÇALIŞMASI

Merkezde bulunan telefon santrali V5.2 portları (E1) ile Access Node’lara (AN) bağlanır. Access Node üniteleri santralin abonelerini uzak noktalara iletir (saha dolabı, istasyon vs). Yen nesil bir protokol olan V 5.2 ISDN sinyalleşmesini CLID gibi özellikleri destekler. Bu sayede uzak noktalarda telefon santrali olmamasına rağmen aboneler merkezdeki santralin tüm özelliklerini kullanabilirler. Uygulama santral sayısında ve uzak nokta bağlantı ekipmanlarında tasarruf sağlar.

ÖZELLİKLER

 • Analog erişim (PSTN) ve ISDN erişim sağlar
 • Genel kontrol, link kontrol, port kontrol, koruma, BCC protokolleri, PSTN ve ISDN mesajlarını destekler
 • Desteklediği tüm sinyalleşmeler ile V5.2 LE protokolü arasında sinyal çevirim kabiliyeti vardır
 • LE den AN ye doğru ETSI FSK CLIP bilgisinin taşınması desteklenir
 • V5.2 LE, V5.2 AN ve diğer sinyalleşme protokollerinin tek bir santralda karışık kullanılabilmektedir
 • İstendiğinde aynı santralda bazı aboneleri AN`nin bir parçası olarak tanıtabilme, geri kalan abonelerin de normal santral abonesi olarak çalışabilmesine imkan sağlamaktadır
 • Telesis telefon santrallarına özgü çok özel bir kabiliyet de, V5.2 protokolü ve diğer sinyalleşme sistemlerinin aynı santral üzerinde karışık bir şekilde uygulanabilmesidir. Aynı Telesis telefon santralı üzerinde:
 • İstenen aboneler (bazı E1 linkleri ile beraber) bir başka santralın AN üniteleri olarak programlanabilirler
 • İstenen E1 linkleri V5.2 LE protokolünü kullanarak, başka AN ekipmanlarına bağlanabilirler
 • İstenen abone ve trank arayüzleri, daha önce olduğu gibi normal santral çalışmalarına devam edebilirler
 • Keymile UMUX 1200 ve UMUX 1500 V5.2 protokolünü destekler.