Skip to main content

VLAN NEDİR?

Ağ anahtarı üzerindeki portların gruplandırılarak her bir grubun birbiriyle ieltişiminin kesilme metoduna VLAN denir. Portların gruplanmasıyla bir ağ anahtarı sanki üzerinde birden çok ağ anahtarı varmış gibi davranır. Ağ büyüdükçe ve trafik arttıkça VLAN’a daha fazla ihtiyaç duyulur. VLAN çoklu yayını (broadcast) sınırlandırarak trafiği azaltır Yani farklı VLAN’lar üzerindeki cihazlar birbirlerine veri gönderemez ve birbirlerinden veri alamazlar. Bu tüzden farklı VLAN grubundaki cihazların IP’leri aynı olabilir. Birbirleriyle iletişimleri olmadığı için çalışmalarını etkilemezler. Bir port farklı iki VLAN içerisinde olabilir. Böylelikle her iki VLAN trafiğini de alır. Ama bir VLAN dan gelen veriyi, yalnız veriyi aldığı VLAN grubuna dağıtır. İçerisinde bulunduğu halde diğer VLAN grubu o veriyi alamaz.

TRUNKİNG (BAĞLANTI BİRLEŞTİRME) NEDİR?

Bir ağda birden fazla ağ anahtarı varsa ve bu anahtarların birbiriyle bağlantı kurması isteniyorsa, anahtardan anahtara bağlantıyı sağlayan hat üzerinde VLAN trunk denilen hat oluşturulmalıdır.VLAN trunk üzerinden veri göndermek isteyen ağ anahtarı, veriyi etiketleyerek (tagging) diğer ağ anahtarına iletir. Etiketlenmiş çerçeveyi alan ağ anahtarı etikete bakarak verinin hangi VLAN’a ait olduğunu anlar. Trunk hat sayesinde VLAN’ların birden fazla hat üzerinde üyelerinin bulunması sağlanabilmektedir. Eğer veri etiketlenmeze verinin hangi VLAN grubuna ait olduğunu anlayamaz ve veriyi iletmez.