Skip to main content

SCADA NG DIP SWİTCH AYARLARI

Aşağıda SCADA NG üzerindeki DIP switch bloklarına verilen numaraları görebilirsiniz. DIP switch Blok 1 ve DIP switch Blok 2 cihaz, cihazın adresinin verilmesi için, cihaz üzerindeki haberleşme portlarının (ethernet1, ethernet2, rs232) aktif edilip, edilmemesi gibi konular için kullanılır.

Yukarıda ki resimde de görüldüğü gibi cihazın portları size doğru baktığında arka taraftaki DIP switch blokları 1 numaralı blok olmakta ve DIP switch blok 2 ise size yakın olan bloktur.

Aşağı DIP switch blokalarına baktığınızda yukarı (UP) ve aşağı (DOWN) yönünü gösteren resmi görebilirsiniz.Bu resim yine cihazın ön yüzünde bulunan portlar size doğru baktığında DIP switchlerin konumunu belirtmektedir.

Aşağıda DIP switch Blok 1 ile yapılabilecek ayarlamaları bulabilirsiniz.

DIP switch blok 2 ile SCADA NG ile yapılabilecek konfigürasyonu bulabilirsiniz.

ADRES HESAPLAMA

Cihazın adresini hesaplarken cihaz üzerindeki DIP switch blok 2’de bulunan 3 nolu switch ile başlayıp 8 nolu switch’e kadar giden switchler kullanılır.

Yukarıdaki tabloda switchlerin değerleri parantez içerisinde yazmaktadır. Eğer switch 3 aşağı doğru ise aldığı değer 32 dir, eğer yukarı doğru ise aldığı değer 0 dır. 6 adet DIP switchin değeri toplanarak cihazın adresi bulunabilir.

AŞAĞIDA ÖRNEK BİR ADRES HESAPLAMASI YAPILMIŞTIR.

Adres: 16+8+2+1=27

Aşağıda cihaz adresleri ile ilgili iki önemli notu bulabilirsiniz.

  • Bir cihaza asla 0 adresi verilemez.
  • 63 Nolu adres master olan cihaz için kullanılmalıdır.