Skip to main content

UBİQUİTİ CİHAZLARI NETWORK MODLARI

Daha önceki makalelerimizde Ubiquiti cihazlarının Access Point ve Station olarak çalışabileceğini belirtmiştik. Bu modlar kablosuz davranış karakteristiğini anlatmaktaydı.

Bu makalemizde Ubiquiti cihazlarının ağ karakteristik özelliklerinden bahsedilecektir. Cihazlar ağ modu olarak iki farklı modda çalışmaktadır, Router (yönlendirici) Mod, ve Station (kullanıcı) Mod.

Ubiquiti cihazları kablosuz karakteristiğini ve ağ karakteristiğini kullanarak toplamda 4 farklı özellikte çalışabilmektedir. Aşağıda bu modların özet listesini bulabilirsiniz.

  • Access Point Router Mod
  • Access Point Bridge Mod
  • Station Router Mod
  • Station Bridge Mod

1.1 ACCESS POİNT ROUTER MOD

Access Point Router Mod olarak ayarlanmış cihaz, kablosuz ağındaki network adreslerini Ethernet bacağının IP’ adresine NAT’lar. Diğer bir tabirle Ethernet portunu WAN portu gibi kullanır.

1.2 ACCESS POİNT STATİON MOD

Access Point Bridge Mod olarak ayarlanmış cihaz, kablosuz ağındaki cihazlar ile fiziksel ethernet portu arasında switch görevi görür.

1.3 STATİON ROUTER MOD

Station Router Mod olarak ayarlanmış cihaz, kablolu ağındaki network adreslerini kablosuz ucun IP’ adresine NAT’lar. Diğer bir tabirle kablosuz bacağını WAN portu gibi kullanır.

1.4 STATİON BRİDGE MOD

Station Bridge Mod olarak ayarlanmış cihaz, kablosuz ağındaki cihazlar ile fiziksel ethernet portu arasında switch görevi görür.