Skip to main content

PLC SİSTEMLERİ

Günümüze baktığımızda kontrol ve otomasyon sistemleri, enerjiden, doğalgaza, su sektöründen, altyapı sektörüne kadar çoğu endüstriyel üretim ve tüketim tesislerinde yer almaktadır.

AVD Teknoloji her türlü otomasyon sistemlerinde müşterilerine entegre çözümler sunmaktadır. Sistemin ve müşterilerin gereksimlerini göz önünde bulundurarak tecrübeli mühendislerimizle, kontrol ve otomasyon sektöründe devreye alma ve ileri düzeyde mühendislik işlerimizle hizmet etmekteyiz.

Otomasyonun temelini oluşturan sistemlere ve cihazlara bakıldığında PLC, DCS, SCADA ve RTU gibi çözümlerin etkin bir şekilde kullanıldıkları görülmektedir. Endüstriyel Kontrol Sistemi (EKS), dağıtılmış kontrol sistemleri (DCS), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemleri ve programlanabilir mantıksal denetleyiciler (PLC) gibi kontrol edilebilmek için kullanılan sistem kurulumunda temel bir rol oynayan genel kontrol sisteminin tanımlamasıdır. Bu küçük ölçekli kontrol sistemlerinde temel amaç, endüstriyel otomasyon süreçlerinin daha verimli, kolay ve hızlı bir şekilde işlenmesidir.

Bu sistemler arasından Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC), hemen hemen her uygulama alanına uyarlanabilen esnek ve sağlam bir kontrol çözümüdür. Endüstriyel otomasyon alanında kontrol, veri alma, veri işleme, haberleşme, aritmetik, sayma, karşılaştırma, veri aktarma gibi analitik işlemleri analog ve dijital input – output noktaları üzerinden tüm sistemi yönetmeyi etkin hale getirir.