Skip to main content

Proje-3

DERİNCE OG HÜCRELERİN İZLENMESİ ve TAKİBİ PROJESİ

SEKTÖR: KİMYA

GERÇEKLEŞME TARİHİ: 2020-2021

KAPSAM:

  • Derince’de bulunan sektöründe öncü kimya kuruluşu için OG parametrelerinin merkezi Scada’dan takibi

UYGULAMA:

OG Hücrelerinden alınan Modbus TCP veriler merkezi Scada ekranlarına aktarılmıştır.

OG Hücrelerinden alınan Aktif Tüketim, Reaktif Tüketim, Görünür Güç, Frekans Bilgisi vb. verilerin sürekli takibi ve olası arızalara müdahale için veriler izlenildi.

AVD Teknoloji olarak, INHAND IR615 modeli ürününü kullanılarak Modbus TCP protokolü üzerinden veri toplanır ve iletilir. Bu projede sahada bulunan Modbus TCP cihaz adedi IR615 üzerindeki port sayısından fazla olduğu için L2 switchler ile veriler toplandı ve merkezi yazılıma iletildi.

Ayrıca, Portmapping- TCP/IPModbus adlı veriler toplandı.

Kullanılan Ürün: IR615