RTU SİSTEMLERİ

Günümüze baktığımızda kontrol ve otomasyon sistemleri, enerjiden, doğalgaza, su sektöründen, altyapı sektörüne kadar çoğu endüstriyel üretim ve tüketim tesislerinde yer almaktadır.

AVD Teknoloji her türlü otomasyon sistemlerinde müşterilerine entegre çözümler sunmaktadır.

Otomasyonun temelini oluşturan sistemlere ve cihazlara bakıldığında PLC, DCS, SCADA ve RTU gibi çözümlerin etkin bir şekilde kullanıldıkları görülmektedir.

RTU (Remote Terminal Unit), her ağ üzerinden güvenli bir şekilde haberleşme olanağı tanıyan modüler, güçlü ve esnek gelişmiş cihazlardır. Çeşitli RTU serileriyle üretim, iletim ve dağıtım sektörlerin gereksinimlerini en verimli çözümlerde en etkin elemanlardan biri olarak kullanmaktayız.

İşlevsel ve donanım özellikleri eksiksiz bir şekilde kolayca gerçekleştirilebilir olan RTU’lar, daha fazla esneklik, maliyet tasarrufu sağlayan ve ihtiyaçlara göre hızla tasarlanabilir en verimli çözüm yazılım aracıdır.

 

×