Skip to main content

SDH ve POWERLINE CARRİER UYGULAMLARI

SDH ve POWERLINE CARRİER UYGULAMLARI

Teknolojik gelişmeler ve artan nüfus karşısında elektrik tüketimi artmıştır. Buna paralel olarak elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımını sağlayabilecek sistemlere ihtiyaç duyulmuştur.

Üretilen elektrik enerjisinin en ekonomik yöntemlerle tüketiciye ulaştırılması gerekir. Bunu sağlamak için en yaygın metot havai hatla iletimdir. Havai hatlar, güç kaybını düşürebilmek için çok yüksek voltaj değerlerinde uzun mesafelere iletim sağlar.  

Hat boyunca oluşan ya da oluşabilecek arızalardan ivedi bir şekilde haberdar olmak, nakil hattı sisteminde barınan cihazlara erişebilmek ve uzaktan kontrol edebilmek için haberleşme altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır.

AVD teknoloji olarak; alanında uzman mühendis kadromuz ile Power Line Carrier sistemleri ve ihtiyaç duyulacak olan SDH haberleşme altyapısı projelerinde anahtar teslim hizmet sunmaktayız.

Bu nedenle demiryollarında gereksinim duyulan teknoloji bütün sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabilmelidir. Günümüze kadar, geleneksel SDH/SONET teknolojisi kullanılmaktaydı. Popüleritesi artan ETHERNET teknolojisi, IP tabanlı çalışan cihazlar ve esnek network dizayn ihtiyacı insanları farklı teknolojileri bulmaya ve kullanmaya itmiştir. Böylece, yeni yapılan raylı sistemlerde MPLS/TP teknolojisi ön plana çıkmıştır.

Zamanla, raylı sistemlerin ihtiyacı olan haberleşme altyapısını SDH teknolojisi yerine MPLS/TP teknolojisine bırakmıştır. Günümüzde faaliyet gösteren ve yapılmakta olan raylı sistemlerde MPLS/TP teknolojisi tercih edilmektedir.

AVD Teknoloji olarak, ülke ve dünyanın çeşitli yerlerinde demiryolu ortamında deneyimli mühendislik çalışmalarıyla haberleşme projelerinde büyük rol almaktadır.