+90 216 340 7172

Siber Tehditler ve Çözüm Yaklaşımları

Siber Tehditler ve Çözüm Yaklaşımları

Bilişim ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken daha önce hayatımızda olmayan bir sorunla tanıştırdı bizleri: Siber tehdit! Hayatımızı kolaylaştırmak için tasarladığımız ve kullandığımız sistemler birden bir tehdit unsuruna dönüştü ve nasıl korunacağımıza dair fikirler üretmeye ve çözümler bulmaya başladık. İlk başlarda basit sorunlar olarak kendini gösteren bu saldırılar, zamanla çok karmaşık ve pahalı saldırılara dönüştü ve nasıl bir canavar doğurduğumuzu fark etmeye başladık. Ne yazık ki tehdidin tam olarak ne olduğunu ise hala hakkıyla kavrayamadık.

İkinci El Haberleşme Ürünlerinin Kullanılmasında Karşılaşılan Genel Sorunlar

İkinci El Haberleşme Ürünlerinin Kullanılmasında Karşılaşılan Genel Sorunlar

Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve yenilenme, temel olarak ihtiyaçlardaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgiye hızlı ulaşmak, onu hızlı işlemek ve rakiplerden bir adım önde olmak veya daha sürdürülebilir ve güvenli alt yapılara sahip olmak arzusu, firmaları bu alanda yeni yatırımlar yapmaya sevk etmektedir. Yeni yatırımlar genellikle, mevcudun ikame şeklinde olduğu için, daha önce kurulmuş olan cihazlar boşa çıkmakta ve ikinci el piyasasında değerlendirilmektedir.

Havai Hat İzleme ve Arıza Tespiti

Havai Hat İzleme ve Arıza Tespiti

Enerji kalitesi denilince akla gelen tek konunun kompanzasyon ya da harmonik filtreleme olması, günümüz enerji dağıtım sistemlerinde yapılan hatalardan biridir. Kalite, kelime anlamı gereği tüketici ihtiyaçlarını kapsayan ürün ya da hizmetin her defasında ve sürekli olarak aynı değerlerle karşılanması demektir. Enerji dağıtımında bu anlam yalnızca saf sinüs ile enerji iletmek değil, iletilen bu enerjinin tüketiciye sürekli olarak sağlanabilmesi ve kayıplarını minimize etmesi anlamına gelmektedir.

Yerel Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri

Yerel Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri

Sanayi 2 ve 3 ile başlayan makineleşme çağı, seri üretim teknolojileri ve otomasyon çözümleri, insanların üretimin yapıldığı merkezlere akın etmelerine sebep oldu ve bunun neticesinde büyük metropoller oluştu. Oluşan bu yapılar daha önce hiç tanışık olmadığımız yepyeni sorunları da beraberinde getirdi. Kirlenen havalar, sıkışan trafik, birbirini tanımayan komşular, yoğun bireyselleşme, sürekli çalışan insanlar, stres vb. sayısız sorunlar gündemimize girdi ve bunlara sürekli yenileri eklenmektedir. Sanayi 4.0 olarak isimlendirilen yeni süreçte kurallar değişmeye gebe. Daha önce her şeyin tekbir yerde olduğu yapılar tamamen değişiyor. Haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler ayrı lokasyonları tek bir sistemin parçası olarak kullanmayı mümkün kılıyor ve artık eski mantalite ile düşünmekten vaz geçmenin zamanı geldi.

Bir Yaşam Tarzı Olarak İş Güvenliği

Bir Yaşam Tarzı Olarak İş Güvenliği

İş güvenliği konusunda yapılması gerekenler konusunda çok şey yazıldı ve konuşuldu. Asıl üzerinde durulması gereken konu, iş güvenliği konusunun bir refleks haline gelmesidir. Kişiler içten gelen bir motivasyonla doğru tavır ve davranışları sergilediğinde hem ihlaller hem de kazalar ciddi derecede azalacaktır.

Elektromanyetik Kirlilik

Elektromanyetik Kirlilik

Elektriğin keşfi ile başlayan ikinci sanayi devrimi, üretim bantları ve tek bir mile bağımlı olmayan makinalar ile üretimi ve üretim tesislerini basitleştirdi ve seri üretimin önünü açtı. Elektrik makinalarının bağımsız çalışabilme yetenekleri, üretimde bir devri kapatıp bir devri açan bir dönüşümü tetikledi. Elektronik endüstrisinin oluşması, sistemleri kontrol etmeye dönük çözümler ve otomasyon kavramı endüstri üçün temel dinamiğini oluşturdu. Özellikle haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kontrol cihazlarındaki olağan üstü kapasite artışları ve akabinde gelen entegre dünya fikri endüstri 4.0’ın anahtarı oldu. Görünen o ki bu baş döndüren gelişme önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve bizler daha fazla cihazla kuşatılacağız.

Ar-Ge ve İnovasyonda Yeni Yaklaşımlar

Ar-Ge ve İnovasyonda Yeni Yalşaımlar

Ülke ekonomisinin katma değeri yüksek yüksek teknoloji ürünlerden aldığı payın yükseltilmesi hayati önemde bir öncelik olarak tanımlanmalıdır. Ağırlıklı hizmet sektörüne odaklanan iş gücü ve inşaat sektörüne odaklanan sermayenin yüksek teknolojiye yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bir politika çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.

İletim Hatlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi

İletim Hatlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi

Enerji iletim hatlarının izlenmesi ve denetlenmesi birkaç sebepten dolayı önemli bir başlıktır. Arızalara hızlı müdahale edebilmek, kaçakları önlemek, enerji arz güvenliğini sağlamak vb. birçok alt başlık, iletim hatlarının izlenmesini ve denetlenmesini zorunlu kılmaktadır.

Yanlış İnsan Yoktur, Yanlış Pozisyon Vardır

Yanlış İnsan Yoktur, Yanlış Pozisyon Vardır

İş hayatında karşılaştığımız temel sorunlardan birisi de insan kaynağı seçimi ve sürdürülebilir iş ilişkilerinin tesis edilmesinde yaşanmaktadır. İnsan kaynağı seçimi için tanımlanan kriterler genelde bilgi ve beceri etrafında odaklanır. Tahsil durumu, geçmiş deneyimler, sertifikalar ilk sorulan sorulardır. Elbette buna sigara, ehliyet, yabancı dil, medeni durum, askerlik gibi farklı başlıklar da eklenir fakat bunların tamamı sübjektif bilgilerdir ve vardır veya yoktur.

Yeni Nesil ÖKC’ler İçin Dial-Up Erişim

Yeni Nesil ÖKC’ler İçin Dial-Up Erişim

POS cihazlarının aynı zamanda yazarkasa olarak kullanılması dünyada ilk defa Türkiye’de yapılan bir uygulamadır. Türk yazılım ve donanım üreticilerinin işbirliği ile hayata geçirilen bu sistem dünyada örnek olmuş ve birçok ülke buna benzer bir yol izlemek için gerekli çalışmalara başlamıştır.

Elektrik Otomasyon Projelerinde 3G Router Kullanımı

Elektrik Otomasyon Projeleri

Elektrik şebekelerinin uzaktan kontrol ve kumandası tüm elektrik dağıtım şirketleri, elektrik üreticileri ve elektrik kullanıcıları için önemli bir konudur. Elektrik tesislerinin önemli bir bölümü şehir dışında ve bazen Telekom servis sağlayıcılarının sınırları dışında bulunmaktadır. Bu nedenle mobil iletişim bu sahalar için hızlı ekonomik ve pratik bir çözüm olarak gündeme gelmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Geçim Kapısı mı Hayat Tarzı mı

is guvenligi

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili oluşan gündem ve alınan tedbirler yeterli olmasa da ciddi iyileşmeleri beraberinde getirdi. Bununla birlikte bir yaşam tarzı ve bilinci olması gereken güvenlik ve sağlık konusunu yasalarla düzenlemeye çalıştığımızdan olsa gerek, uygulamada ortaya garip sonuçlar ve örnekler çıkmaya başladı. Bu tür gariplikler engellenmeden iş sağlığı ve güvenliği konusunun bilinç haline dönüşmesi imkânsız görünüyor.

Dijital Belediyecilik

dijital belediyecilik

Bilişim teknolojilerinin sunduğu imkânları kullanarak, kayıtların ve işlemlerin basılı evraklar yerine bilgisayar ortamında yapılmaya başlaması ile gündeme gelen dijital belediyecilik, teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak birçok defa anlam ve kapsam değişimine uğradı. Bu güne ait bir tanımlama yapacak olursak, belediye, vatandaş, kurumlar ve diğer paydaşların etkileşimlerinde uygulanan süreçlerin, bilgisayar programları vasıtasıyla yönetilmesi, kayıt altına alınması ve tekrar erişilebilir bir şekilde saklanması faaliyetlerinin tamamıdır diyebiliriz.

Dijital Bir Gün

dijital bir gun

Çok yoğun bir gün, koşuşturmaktan yoruldum. Bir şeylere yetişmeye çalışmakla geçti günüm ve artık sona geldim. Karşıda bir işim kaldı, oraya da yetişirsem tüm gün bir değer kazanacak, değilse tüm koşturmaca nafile. O da ne! Köprüde felaket bir trafik var ve yetişmek imkansız. Neyse ki ben bunu köprü yolunda değil, telefonumdaki trafik yoğunluk haritasına bakarak fark ettim ve Marmaray’ı kullanarak tüm günü mahvedecek bir gecikmeyi engelledim.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

meslek liseleri

Meslek liseleri kalifiye ara insan gücü yetiştirmesi bakımında çok kritik önem arzeder. Bu konuyu sadece elektrik teknisyenliği, makine tamiri, demircilik ile sınırlamıyorum. Yeni nesil iş alanları olan; Özel Güvenlik, Çağrı Merkezi Operatörlüğü, Turizm çalışanları (Aşçı, garson, resepsiyonist vs), yazılım geliştirme uzmanı, web sayfası tasarımcısı, moda tasarımcısı vs. tüm bu işgücünü meslek liselerinde yetiştirmek için plan yapmak zorundayız. Bu konudaki yatırımlar sadece devlete bırakılmamalı, meslek birlikleri, fabrikalar bu planlamanın içine çekilerek planlama yapılmalıdır.

Yerlileştirme Ama Nasıl?

yerlilestirme

Son yıllarda ciddi atılımlar yapan ülke ekonomisi, kamu yatırımları ve ihracat ile büyük bir değişim yaşadı. Yatırımların ilk yıllarında, yabancı yükleniciler, yabancı üreticiler ve hatta yabancı iş gücü sahne aldı. Bu durum proje maliyetlerinin yüksek, uygulama sürelerinin ise uzun olmasına sebep oldu. Yıllar içerisinde birçok projede yerli yüklenici ve iş gücü etkin aktör haline dönüştü. Bu dönüşümün doğal bir sonucu olarak yerli üreticilerin de projelerdeki payı yükseldi. Bu yükseliş, bir politikanın mı sonucu yoksa yerli yüklenicinin maliyetlerini kontrol etme refleksinin mi sonucu olduğu tartışmaya açık. Bazı projelerde yerlileştirme maddeleri olmakla birlikte, yerlileştirme konusunda gerekli tedbirlerin alındığını söylemek zor.

Şirket Hakkında

avd-logo-footer-beyaz

"AVD Teknoloji" müşterilerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda haberleşme ve otomasyon çözümü sunmaktadır. 

Başlıca çalışma alanları olarak, TCDD, TEİAŞ, HES, RES, DGÇS, JES, kablosuz ağ ürünleri, endüstriyel haberleşme ürünleri ve telekom ürünleri sayılabilir.

Servis Alanlarımız

   TEİAŞ SCADA ve Haberleşme

  Kablosuz Ağ Kurulumu

  PRI Modem Kurulumu

  Periyodik Bakım Hizmetleri

  Network Sistemleri

  Endüstriyel Haberleşme Sistemleri

  Danışmanlık

Sertifikalarımız

iso-ohsas-sertifika-logo
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
28Q10327, 83E10327, 20O10327

İletişim

  Küçük Çamlıca Mah. Ümit Sok
    No:5 Kat:1 34696
    Üsküdar / İstanbul / Türkiye

  +90 216 340 71 72

  +90 216 340 73 09

  info (@) avd.com.tr


whatsapp0542 897 6979