Skip to main content

Blog

 • Siber Tehditler ve Çözüm Yaklaşımları

  Siber Tehditler ve Çözüm Yaklaşımları

  Bilişim ve haberleşme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken daha önce hayatımızda olmayan bir sorunla tanıştırdı bizleri: Siber tehdit! Hayatımızı kolaylaştırmak için tasarladığımız ve kullandığımız sistemler birden bir tehdit unsuruna dönüştü ve nasıl korunacağımıza dair fikirler üretmeye ve çözümler bulmaya başladık.…

  Devamını oku…

 • DCS ve PLC Sistemleri

  DCS ve PLC Sistemleri

  Geçmişten günümüze teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ile ürünlerin üretim ve işleyiş süreci de paralel doğrultuda değişmeye başlamıştır. Ortaya çıkarılmak istenen süreç ve ürünler daha “akıllı” ve müşterilerin gereksinimlerine göre müşteri odaklı bir şekilde işlenirken, gereksinimleri yerine getirmek için ciddi…

  Devamını oku…

 • ABB RTU

  ABB RTU

  RTU Otomasyon  ve enerji sistemlerinin lideri ABB firması tarafından üretilen ABB RTU’lar, modüler, güvenilir ve gelişmiş özellliklere sahip ileri düzeyde ürünlerdir. ABB RTU’lar, her tür ağ üzerinden güvenli bir şekilde iletişim kurulmasına olanak tanıyan güçlü ve esnek siber güvenlik özellikleri…

  Devamını oku…

 • Yerel Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri

  Yerel Kalkınma ve Bilişim Teknolojileri

  Sanayi 2 ve 3 ile başlayan makineleşme çağı, seri üretim teknolojileri ve otomasyon çözümleri, insanların üretimin yapıldığı merkezlere akın etmelerine sebep oldu ve bunun neticesinde büyük metropoller oluştu. Oluşan bu yapılar daha önce hiç tanışık olmadığımız yepyeni sorunları da beraberinde…

  Devamını oku…

 • Havai Hat İzleme ve Arıza Tespitiİ

  Havai Hat İzleme ve Arıza Tespitiİ

  Enerji kalitesi denilince akla gelen tek konunun kompanzasyon ya da harmonik filtreleme olması, günümüz enerji dağıtım sistemlerinde yapılan hatalardan biridir. Kalite, kelime anlamı gereği tüketici ihtiyaçlarını kapsayan ürün ya da hizmetin her defasında ve sürekli olarak aynı değerlerle karşılanması demektir.…

  Devamını oku…

 • İkinci El Haberleşme Ürünlerin Kullanılmasında Karşılaşılan Genel Sorunlar

  Bilişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve yenilenme, temel olarak ihtiyaçlardaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgiye hızlı ulaşmak, onu hızlı işlemek ve rakiplerden bir adım önde olmak veya daha sürdürülebilir ve güvenli alt yapılara sahip olmak arzusu, firmaları bu alanda…

  Devamını oku…

 • Bir Yaşam Tarzı Olarak İş Güvenliği

  Bir Yaşam Tarzı Olarak İş Güvenliği

  İş güvenliği konusunda yapılması gerekenler konusunda çok şey yazıldı ve konuşuldu. Asıl üzerinde durulması gereken konu, iş güvenliği konusunun bir refleks haline gelmesidir. Kişiler içten gelen bir motivasyonla doğru tavır ve davranışları sergilediğinde hem ihlaller hem de kazalar ciddi derecede azalacaktır.…

  Devamını oku…

 • Kablosuz İletişim Cihazlarının Kurulumunda İş Sağlığı ve Güvenliği

  Kablosuz İletişim Cihazlarının Kurulumunda İş Sağlığı ve Güvenliği

  Kablosuz iletişim cihazlarının kurulumunda iş sağlığı ve güvenliği iki farklı perspektiften ele alınmalıdır. Birincisi kurulumu yapan kişi veya kişiler ile kurulum esnasında etrafta olan kişi ve cihazların güvenliği, ikincisi cihazın kullanımı sırasında çevrede bulunan kişilerin sağlığı ve güvenliğidir. KURULUM ESNASINDA…

  Devamını oku…

 • Elektromanyetik Kirlilik

  Elektromanyetik Kirlilik

  Elektriğin keşfi ile başlayan ikinci sanayi devrimi, üretim bantları ve tek bir mile bağımlı olmayan makinalar ile üretimi ve üretim tesislerini basitleştirdi ve seri üretimin önünü açtı. Elektrik makinalarının bağımsız çalışabilme yetenekleri, üretimde bir devri kapatıp bir devri açan bir…

  Devamını oku…

 • Ar-Ge ve İnovasyonda Yeni Yaklaşımlar

  Ar-Ge ve İnovasyonda Yeni Yaklaşımlar

  Ülke ekonomisinin katma değeri yüksek yüksek teknoloji ürünlerden aldığı payın yükseltilmesi hayati önemde bir öncelik olarak tanımlanmalıdır. Ağırlıklı hizmet sektörüne odaklanan iş gücü ve inşaat sektörüne odaklanan sermayenin yüksek teknolojiye yönlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bir politika çerçevesinde hareket…

  Devamını oku…

 • İletim Hatlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi

  İletim Hatlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi

  Enerji iletim hatlarının izlenmesi ve denetlenmesi birkaç sebepten dolayı önemli bir başlıktır. Arızalara hızlı müdahale edebilmek, kaçakları önlemek, enerji arz güvenliğini sağlamak vb. birçok alt başlık, iletim hatlarının izlenmesini ve denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Enerji iletim hatlarında kısa devre, kopma (açık…

  Devamını oku…